. Ignatius : insignium, epigrammatum et elogiorum centuriis expressus . uando fylueftri de contumelix vite Ex oculis apparentis lefu Prorumpeniemlgnauus vi4>t Botrum Cypri pkne dvAciffiaMm. Quid emm illo dulcius, Ex quo dumtaxat vifb, tam liquido C$li nedrnre, Tamam Ignatius haufit animo voluptacem ? Hoc porro vino ebrius An non abalienai;ef ur a fenfibus? Proinde duin illu bacchanalialymphatus exercet Nec vultum vultuofum, Nec manus fenfit Cuftodis immanes. Quid vero tu, Ignati , exploracor imrepide 3 De hac tellure fic perluftrata iam referes ? Suos ne habitaroresfolum hoc deuorat > In

. Ignatius : insignium, epigrammatum et elogiorum centuriis expressus . uando fylueftri de contumelix vite Ex oculis apparentis lefu Prorumpeniemlgnauus vi4>t Botrum Cypri pkne dvAciffiaMm. Quid emm illo dulcius, Ex quo dumtaxat vifb, tam liquido C$li nedrnre, Tamam Ignatius haufit animo voluptacem ? Hoc porro vino ebrius An non abalienai;ef ur a fenfibus? Proinde duin illu bacchanalialymphatus exercet Nec vultum vultuofum, Nec manus fenfit Cuftodis immanes. Quid vero tu, Ignati , exploracor imrepide 3 De hac tellure fic perluftrata iam referes ? Suos ne habitaroresfolum hoc deuorat > In Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Reading Room 2020 / Alamy Stock Photo

Image ID:

2CT106X

File size:

7.1 MB (653.5 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1700 x 1469 px | 28.8 x 24.9 cm | 11.3 x 9.8 inches | 150dpi

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Ignatius : insignium, epigrammatum et elogiorum centuriis expressus . uando fylueftri de contumelix vite Ex oculis apparentis lefu Prorumpeniemlgnauus vi4>t Botrum Cypri pkne dvAciffiaMm. Quid emm illo dulcius, Ex quo dumtaxat vifb, tam liquido C$li nedrnre, Tamam Ignatius haufit animo voluptacem ? Hoc porro vino ebrius An non abalienai;ef ur a fenfibus? Proinde duin illu bacchanalialymphatus exercet Nec vultum vultuofum, Nec manus fenfit Cuftodis immanes. Quid vero tu, Ignati , exploracor imrepide 3 De hac tellure fic perluftrata iam referes ? Suos ne habitaroresfolum hoc deuorat > In quo nempe vorare cot impia Ipfa compellkur pietas conuenarum ? Sed abfciflum ad diuini torrentem fangumis Dulciffimum volupcatis botrum, Tu# indicem luftrationis, ac teftem In vecfte Crucis exprome. Per ipfa & acerba , & dura, Propiciante Pierati Deo, Tellus omnis gigantu licer, & monflroru pares, Adhuc amanti fonircr la£ie manat , & melle . C i Itf, 10» I N S I G N E XXXIV. IM MAXIMO FERRARIAE TEMPLOEMENDICATAMPECVNIAMIN PAVPERES DISTRIBVIT IGNAT.. Flomm intcr areolas medium in puteolum a- <juam Viridarius CONGREG AT , VT DISPERDAT.Quam pauper ab alijs corrogarat ftipem, nanc in pau- peres erogauit Ignatius. EPJL< ioiEPIGRAMMA XXXIV. INIGNATIVM .EMENDICATAM PECVNIAM PAVPE« RIBVS IN MAZIMO FERRARIAE TEMPLO EROGANTEM. Exiguam}pauper quam corrogat, erogatidem Inpopuli turbas largus egentisy opem.H&ret in obtutu Ferrariaifcilicet -vnde Ar&a crumena eft inpaupere, larga manus ?Sunt h<ec ^funt magnis digna hceo miracu la Templis g)ua Templum attonita maius in Vrbe njidet.lam duras occludefores opulentia: dextram, Ad quam confugiat , pauper egentis habet. E L O G I V M XXXIV. Inepta oneri vera Chrifti paypertas eft « Quicquid fupra modicum fit, ferre non poteft. De alieno Ignatius precario vi&itans, De fuo alios precatur, vt viuant. Vfque adeo, fuo, & modipo fe fe libens exonerac. Quid ?pauper llle fatis eft, Qui relidtis omnibus, Ad fuam tolerandam vitam rogat, vt corrog

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts