. Ignatius : insignium, epigrammatum et elogiorum centuriis expressus . pe<2:a« Quasdiulacuk T j Hiii *8*Humilitatispofita Chriftianse fubmodio, Vt Iuceat pofthac omnibus,qui ia domo Dci sut, Supra candelabram Ecardens, & iucens Lucerna altiiis coliocatur in C#Io. Verum, cjuid hoc eft ? Dulcifllmi Parentis in funere, Ipflus ha?res, fbbolesque Societas Doloh-s amariflimi 1 In lacrymas non fbluitur parentales ? Sed cjuasibluentibus iufta filijs Iuftum parere debuit Parentis iactura dolorem , I uftiore falutis eius, & glorise fpe Iuftiflimum peperit in omnium corde iblatium An recepcus Caslp,

. Ignatius : insignium, epigrammatum et elogiorum centuriis expressus . pe<2:a« Quasdiulacuk T j Hiii *8*Humilitatispofita Chriftianse fubmodio, Vt Iuceat pofthac omnibus,qui ia domo Dci sut, Supra candelabram Ecardens, & iucens Lucerna altiiis coliocatur in C#Io. Verum, cjuid hoc eft ? Dulcifllmi Parentis in funere, Ipflus ha?res, fbbolesque Societas Doloh-s amariflimi 1 In lacrymas non fbluitur parentales ? Sed cjuasibluentibus iufta filijs Iuftum parere debuit Parentis iactura dolorem , I uftiore falutis eius, & glorise fpe Iuftiflimum peperit in omnium corde iblatium An recepcus Caslp, Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Reading Room 2020 / Alamy Stock Photo

Image ID:

2CT0RE4

File size:

7.1 MB (653.7 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1659 x 1505 px | 28.1 x 25.5 cm | 11.1 x 10 inches | 150dpi

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Ignatius : insignium, epigrammatum et elogiorum centuriis expressus . pe<2:a« Quasdiulacuk T j Hiii *8*Humilitatispofita Chriftianse fubmodio, Vt Iuceat pofthac omnibus, qui ia domo Dci sut, Supra candelabram Ecardens, & iucens Lucerna altiiis coliocatur in C#Io. Verum, cjuid hoc eft ? Dulcifllmi Parentis in funere, Ipflus ha?res, fbbolesque Societas Doloh-s amariflimi 1 In lacrymas non fbluitur parentales ? Sed cjuasibluentibus iufta filijs Iuftum parere debuit Parentis iactura dolorem , I uftiore falutis eius, & glorise fpe Iuftiflimum peperit in omnium corde iblatium An recepcus Caslp, datis veluti ad Socios litceris, .Gaudiorum, cjuibus Superi fcfibunt, notis, Quo iam felicitacis eflet m loco Suos facere de fe vol.iiir cerciores ? Iam extremas vitx, mornsque horas Solus in lefto; a.c nocte duxic Ignatius. An, vt foli Ignatio Ccelices fruerencur in morto, Quibus ille ftiii fbiis opr arar in vica ? Vfiue adeo currenn ad C5a*fain, Qrium occurrc. I U S. I G N E XCIX. »83 DVM SACRA IGNATII OSSA TRANSFERVNTVR , FVLGENTESTNLOCVLO STELLAE APPARENT.. Dcnfb apes examiiie dum aluearc circumuofaric, fauis ibi condicis j AD SVA FVNDVNTVR.Ca?li totus erat Ignatius, cjuid mirum, fi eiusin loculum, tanquam ad rem fuamfidera_»confluxere ? 4 EPI- **4 E P I G R A M M A XCIX. IN STELLAS.QVAE IN IGNATII LOCVLO AP-PARVERE. tfotusy agens terris Lopla> ardebat Olympum: Aetherisipfefmtotus & ardor erat.Brgo <vbifuccejjit C<eb, fuccedere ad<vrnam Arferunt grataprotinus afiraface .Qu<e tamen ipopuh C^eli radiante fepulcro Aslra pares reputemgratareferre <viceslln terras Kftraa redit: nam, iufta Parenti Qud <venit <etberiofoluerey lufiitia efi. E L O G I V M XGIX. i Tantus Ignis tocus extingui non potuic. Lacencviuidaeadhuc In cinere, vel emortuali fcintilte - Vrna vix mota ftatim emicant in afpe&um. Ignacij nimirum iike func, Qure tantum igniti Parentis Ardorem accendunc in fiiijs. Vemm Superis inuidiofus efle quid pergo ? Qu^agminacimfulgere videnturin .loculo, F

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts