. Ignatius : insignium, epigrammatum et elogiorum centuriis expressus . orac cura , Vc rempus faliac - Sed Ignacium faili vetac a?cernicas; Quem, ne non bene laborcc, B 4 J.e- *4 Le&ioni cocum affigic 2 Vc vero melior melius inuenirec yita copendtti, Compendiaria venicvia, Quando breui volumine Ignacio fe cota Cxli euoluic immenfnas • II!e nimirum, Gum vano, quod maluerar, in volumine Leuium nugarum folia vencofa depofcerec , Qui cotam expleret fanftitatis libram, Librum ,alijs non inuentis, oblatum Ec ponderis, & momenci fumpfic ^terniV Gefta eranc, & vica Dei hominis, hominum Diuinorum. Igna

. Ignatius : insignium, epigrammatum et elogiorum centuriis expressus . orac cura , Vc rempus faliac - Sed Ignacium faili vetac a?cernicas; Quem, ne non bene laborcc, B 4 J.e- *4 Le&ioni cocum affigic 2 Vc vero melior melius inuenirec yita copendtti, Compendiaria venicvia, Quando breui volumine Ignacio fe cota Cxli euoluic immenfnas • II!e nimirum, Gum vano, quod maluerar, in volumine Leuium nugarum folia vencofa depofcerec , Qui cotam expleret fanftitatis libram, Librum ,alijs non inuentis, oblatum Ec ponderis, & momenci fumpfic ^terniV Gefta eranc, & vica Dei hominis, hominum Diuinorum. Igna Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Reading Room 2020 / Alamy Stock Photo

Image ID:

2CT125B

File size:

7.1 MB (627.8 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1738 x 1437 px | 29.4 x 24.3 cm | 11.6 x 9.6 inches | 150dpi

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Ignatius : insignium, epigrammatum et elogiorum centuriis expressus . orac cura , Vc rempus faliac - Sed Ignacium faili vetac a?cernicas; Quem, ne non bene laborcc, B 4 J.e- *4 Le&ioni cocum affigic 2 Vc vero melior melius inuenirec yita copendtti, Compendiaria venicvia, Quando breui volumine Ignacio fe cota Cxli euoluic immenfnas • II!e nimirum, Gum vano, quod maluerar, in volumine Leuium nugarum folia vencofa depofcerec , Qui cotam expleret fanftitatis libram, Librum , alijs non inuentis, oblatum Ec ponderis, & momenci fumpfic ^terniV Gefta eranc, & vica Dei hominis, hominum Diuinorum. Ignarus fui qui vixerat, Quia pr^ter fe nihil prius afpexerat; Alios a fe dum hic Ignatius afpicit, Ipfiim fe denique difcic agnofcere. Vnam ^ternorum vericate reftacus Ignatio Deus, Falsu omne rerum labenciu illu docuic deceftari. Qup tandem euencu ? Diuino ftacim illo fe fcripfic in libro 3 Humanis fe ft omnibus dum profcripfic. IN- I N S I G N E I X- f CHRISTI, SANCTORVMQVE VIRTVTES, ET GESTA DIVERSIS NOTATA COLORIBVS, ADIMITAN* DVM SIBI PROPONIT IGNATIVS, . Multiplices radij, globulique, vel ferico pleni, vel auro , ab arce ingeniofa opus PARANTVR 1N VNVM: Ingenium agnofce nauum Ignacij^ Vt fan&icaris fuasmirificum plane cexm efficiac, Chrifti, San&orumq; quas imicecur^vircutes, co-* lore mukiplici feorfim accurate defcribic * m z6 EPIGRAMMA IX IN VARIOS COLORES, QVIBVS VARIAS SANCTO-RVM VIRTVTES NOTABAT IGNATIVS. Qu£ tibi tam miros Iris > Loyola> colores 9 Se quibus ambitis arcuet ipfa, dedit ?Pingere tdm tenui duttu quo doBus Apelle VtEluram in tabula, prodigiumquefacis $Sedres multicolor, res eH tenuijfima Virtus: Inde notans munuspraHat <vtrumque ntanus*Baud<vltra <vanum virtus e£lf<epi colorem ? Intra *virtutem nune vcnit ipfe color . E L O G I V M IX- Totus m coloribus Ignatius eft:A praftigiatore Virtutis ingenuo Fucum fibi timeac Vitiorum fycophanta Tartareus. An non illi fdiciter iliudic Ignatius ? Molitor magnorum animus, Coloribus, hoc eft , cgmenri

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts