. Ignatius : insignium, epigrammatum et elogiorum centuriis expressus . erturbando non vincic, Hic a feruante ordinem milue profligatur, Et nunc fen&ior al;qyis,Quam fedu&us ille, fedu&onpe Vaces Ten- I Tentoria hasc cxalcadcfpiciefido fijfpiciac: luftorum faco mifceri fe cupiens Exclamec hic eciam, Quam pulchra fiinc jrcntoria cua Ifrael j Forcicudo ncmpc Dci Vcre in cerris^ft illa milicia , er quam fbrciora Dcus inferre ccrcamina, Vi&orias referre non definicclariores. Hefperij, immp ^therij Gedeonis Time iamjnferne Madisn,Has Ignacij cubas, & lampades ;Erroru agmina do&rinas tubis fugare qu

. Ignatius : insignium, epigrammatum et elogiorum centuriis expressus . erturbando non vincic, Hic a feruante ordinem milue profligatur, Et nunc fen&ior al;qyis,Quam fedu&us ille, fedu&onpe Vaces Ten- I Tentoria hasc cxalcadcfpiciefido fijfpiciac: luftorum faco mifceri fe cupiens Exclamec hic eciam, Quam pulchra fiinc jrcntoria cua Ifrael j Forcicudo ncmpc Dci Vcre in cerris^ft illa milicia , er quam fbrciora Dcus inferre ccrcamina, Vi&orias referre non definicclariores. Hefperij, immp ^therij Gedeonis Time iamjnferne Madisn,Has Ignacij cubas, & lampades ;Erroru agmina do&rinas tubis fugare qu Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Reading Room 2020 / Alamy Stock Photo

Image ID:

2CT0WBJ

File size:

7.1 MB (665.6 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1686 x 1482 px | 28.5 x 25.1 cm | 11.2 x 9.9 inches | 150dpi

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Ignatius : insignium, epigrammatum et elogiorum centuriis expressus . erturbando non vincic, Hic a feruante ordinem milue profligatur, Et nunc fen&ior al;qyis, Quam fedu&us ille, fedu&onpe Vaces Ten- I Tentoria hasc cxalcadcfpiciefido fijfpiciac: luftorum faco mifceri fe cupiens Exclamec hic eciam, Quam pulchra fiinc jrcntoria cua Ifrael j Forcicudo ncmpc Dci Vcre in cerris^ft illa milicia , er quam fbrciora Dcus inferre ccrcamina, Vi&orias referre non definicclariores. Hefperij, immp ^therij Gedeonis Time iamjnferne Madisn, Has Ignacij cubas, & lampades ;Erroru agmina do&rinas tubis fugare quos iubec;Horum in manibus, Claro vka? fan£Horis exemplo, Arderc dedic lampades inexcin&as.Tu vero, Jtefu Sodalis, Fidum , germanumcjue Imperatoris tui miliccmIn ordinc iemper ftando te proba.Stabis vero, fiad rerum fluenra iabenciuxn, Modiciifimo illarum haufty, Ere&us, vc Vir > non pronus, vt vcrna , Infiti velfummaTibifbrckernoueris imperarc; P 4 IN. z3z I N S I G N E LXXVII; ANIMARVM CAVSA MVNERIBVS OMNIBVS ABIGNATIO SOCIETAS APTATVR.. ; .V Varijs aqua fyphunculis maioribus, minoribus- gueprofiliens>FORMAM SE FINGIT IN OMNEM. Vt proximorum fa- lucj DrofiryOrdinem fuum Ignacius cuiufcumq; generis omni plane aptac obfeqmo, EPt- EPIGRA m U A LXXVHh IN SOClEtATEM AB IGNATIO ANIMARVM CAVSAMVNERIBVS OMNIBVS APTATAM. , Siue lyaeA docent%Academiay Porticus, Vmbrauijvillis, foraper lujirata.forifque Prcedam aflris lefu miles ab bofte refert:Gunftafuti iujjit Lojola h<ec munera prolis Ejfeifuum Prolinum deditejfe Parens i ELOGI V M IX XVIII. In vberem animarum Autumnum SancSHoremPomonam Sociecas caitedeperiens* Qtnd mirum, fcomncm fe comutas in fbrmaiv** Agit plane Vercumnum ? Oleum eflufum , Iefo nomen Quam bene huic aptatum eft Ordini* Qui nempe funditus fe fundens in «lios, Suis in muneribus formam fic aliorum induir r Vc liquidorum nacura Tcrmino tanrum terminari gaqdeac