. Ignatius : insignium, epigrammatum et elogiorum centuriis expressus . *3 Vi&imam proinde tam grata fibi quam debita Eadem,qusedeuota eft,dic flamma repctijt. An in hommc tam nulk virtute viuido > Quamvitijs omnibusarefcente> Facilcm intcnit ignis incendendo materiem ? Infelix ! qui fupplicio tam funtfto , quam iufto , Dum fcftos lgncs ahcnum accendif in plaufum » Jgnarus ac cmentus Improuifum fibi rogum extruxit infunus, Infelix iterum J Qui&fblatio caruit mifero pereuntium , Vt nec fatum potucnt imputare fortuna?; Quando fe dumtaxat iudice , Adhuc & carmfice cfemabatur« Clariffimum in

. Ignatius : insignium, epigrammatum et elogiorum centuriis expressus . *3 Vi&imam proinde tam grata fibi quam debita Eadem,qusedeuota eft,dic flamma repctijt. An in hommc tam nulk virtute viuido > Quamvitijs omnibusarefcente> Facilcm intcnit ignis incendendo materiem ? Infelix ! qui fupplicio tam funtfto , quam iufto , Dum fcftos lgncs ahcnum accendif in plaufum » Jgnarus ac cmentus Improuifum fibi rogum extruxit infunus, Infelix iterum J Qui&fblatio caruit mifero pereuntium , Vt nec fatum potucnt imputare fortuna?; Quando fe dumtaxat iudice , Adhuc & carmfice cfemabatur« Clariffimum in Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Reading Room 2020 / Alamy Stock Photo

Image ID:

2CT0YH4

File size:

7.1 MB (709.8 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1675 x 1492 px | 28.4 x 25.3 cm | 11.2 x 9.9 inches | 150dpi

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Ignatius : insignium, epigrammatum et elogiorum centuriis expressus . *3 Vi&imam proinde tam grata fibi quam debita Eadem, qusedeuota eft, dic flamma repctijt. An in hommc tam nulk virtute viuido > Quamvitijs omnibusarefcente> Facilcm intcnit ignis incendendo materiem ? Infelix ! qui fupplicio tam funtfto , quam iufto , Dum fcftos lgncs ahcnum accendif in plaufum » Jgnarus ac cmentus Improuifum fibi rogum extruxit infunus, Infelix iterum J Qui&fblatio caruit mifero pereuntium , Vt nec fatum potucnt imputare fortuna?; Quando fe dumtaxat iudice , Adhuc & carmfice cfemabatur« Clariffimum intcrim dc lgnatio tulit & flama Quasdum conuicianteimpium [fuffragmm; Damnat iufte, cum crcmat, Audicntcm pium cofecrat fan&e, dum viadicat. Timeiam, fcelus; Vt alijs nonnunquam poifis officere, Nunquam ipfum tc plane non conficis* Secura virtus cfto ; Tuta tibi profcdo funromnia, Quando nihil cft fceieri aoa timendum . IN- i*4 INSIGNE XLII. A 0^0 PECVNIA SPOLIATVS FVERAT, AEGRO* TANTI IMPLORATVS AB EO A&EST, AC MEDETVR IGNATIVS.. Inclufum cortici fuo balfamum pcr cius incifu-ram effundens falubris Arbor NVDATA ME-DETVR. Quam veram fan&imoniam bonusChrifti odor.olet Ignatius, qui, a quo pecuma fpoliatus fuerat, ad eum, vt a^grotanccm curcc, imploratus approperatl EPI EPIGRAMMA XLII. INIGNATIVM INGRATO SODALI, A QVO PECV-NIA SPOLIATVS FVERAT, AEGROTANTJMED^TEM. F.ajfus abingratofurtum Loyola Sodali Ferre agrotantprjipss aiurget opem.Vnioficfluiclus, rojli sic confumpta medetur ? Vomerejicfrugemfcijja repeniit bumus.Furexpofcit opemfpoliatuspneftat: amorem Demere nec tantum dempta crumenapoteil „Magnus es, Ignatfyprtftqs qui b<te mnnerafuri; Maior es}dte qubdfur tuus ilh petit. ELOGIVM XLH. Opem fur ab Ignacio, quem fpoliauic, efflagitat Tacere ille de morbo, quo correpcus eft, potuit: Qua* aegrocanti vel infaniam atculie, Vel abltulit memoriam, Febrim illam acucam efle quis ncfciac ? An vero compos ille fit mencis, Qui, quem furco inopem efleceric, Ab eo fur opem expoftulet ?

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts