. Idea principis christiano-politici, centum symbolis expressa . timae imperandi regulae.Et fi forte eum errare contigerit, illud folatio fit, minus in-terdum efle periculi a ipfum falli Principem, quam fi rem op-tinie gerat per alium. Hoc namque calumniis obnoxium j il-lud vero facyius tolerat Populus. Obligatio Principis in cofolum confiftit, ut quam redliftime velit agere omnia, atquein id ompem fuam conferat operam, inftrudtionem admit-tendo,& confiIium,fine arrogantia & fiducia fui nimia: hxcenim isnorantiae & errorum mater eft. Potentia una cumPrincipibus nafcitur,non fapientia. Si audir

. Idea principis christiano-politici, centum symbolis expressa . timae imperandi regulae.Et fi forte eum errare contigerit, illud folatio fit, minus in-terdum efle periculi a ipfum falli Principem, quam fi rem op-tinie gerat per alium. Hoc namque calumniis obnoxium j il-lud vero facyius tolerat Populus. Obligatio Principis in cofolum confiftit, ut quam redliftime velit agere omnia, atquein id ompem fuam conferat operam, inftrudtionem admit-tendo,& confiIium,fine arrogantia & fiducia fui nimia: hxcenim isnorantiae & errorum mater eft. Potentia una cumPrincipibus nafcitur,non fapientia. Si audir Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Reading Room 2020 / Alamy Stock Photo

Image ID:

2CPX861

File size:

7.1 MB (605.5 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1406 x 1777 px | 23.8 x 30.1 cm | 9.4 x 11.8 inches | 150dpi

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Idea principis christiano-politici, centum symbolis expressa . timae imperandi regulae.Et fi forte eum errare contigerit, illud folatio fit, minus in-terdum efle periculi a ipfum falli Principem, quam fi rem op-tinie gerat per alium. Hoc namque calumniis obnoxium j il-lud vero facyius tolerat Populus. Obligatio Principis in cofolum confiftit, ut quam redliftime velit agere omnia, atquein id ompem fuam conferat operam, inftrudtionem admit-tendo, & confiIium, fine arrogantia & fiducia fui nimia: hxcenim isnorantiae & errorum mater eft. Potentia una cumPrincipibus nafcitur, non fapientia. Si audire voIuerint, re6leoubernare fcicnt.Cum Salomon fuam aonofceret infantiampro gubernando Dei populo, petiit a Deo cor docile; hoc i B^huergaenimfolum fufficerc putabat, utredefuo fungeretur offi- ^^J!^cio. Princjpem zelofum, & qui honeftum femper prie ocu- puiutntuujttlishabet, Deusquafimanuducit, neufpiaminftatuumfuo- ^^cfmrcrum gubernatione oflPendat. mermaium ^ & bonum. 3.Reg. 3. 9. <54 SYM. i88 D I D A C I S A A V E D R iE SYMBOLVM XXIX.. PiscATOREs in infula Chio, cum jadis aliquandoin marerctibus pirccsfccapturoscredcrent, tripodemextraxere, quod vas quoddam erat facrificiis deftinatum, aut(ut voluntalii) menfa tripes rotunda, opus admirandum, magnique preiii, non tam ob matcriam , quamvis ex aurocffet, fed ob Vulcanum artificem. Crevit in iifdem, & aliiscjufdeminfulas Pifcaioribus cupiditas, & fpevanainaniterdelufi iteratisfasfcvicjbus retia fua inprofundum demisere.Oquoties profperi Principis unius (ucccflus eidem ipfi, &caliis fraudi fuerunt, dum mediis iifdem fimilcm aliquamnancifci Fortunam conatiiunt! Noneftitafacile, alienos fequi S Y M B O L A P O L I T I C A. ig? fequi pafTus, autrelegere proprios, ut eademfemperexamuf-fim premas veftigia. Exiguum temporis fpatium tot even-tuum varietate priora obducit, & quas de novo imprimuntufjdiverfa funt, adeoque non cundem habent exitum. Multosacmulos atquc imitatores habebat Alexander Magnus, qui li-cet virtute tum corporis, t

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts