Historia Gotthorum, Vandalorum, & Langobardorum . us incomparahilis G r o-T I V s 5 ad plureis concejjit. Brgo ^de quihm Legibm Q)mmentarium^n-*gularem vuhaVit Lindenbrooim, vir ^ ^, * ^ m in omni hiflorialtteraturaque fummusyjludiofum LeBorem eo remittimm. V-num adhuc ^ G r o t i o TraBatumhahehamm ^ Omnium nominum apeUlatiwrum, ac verhorum, aliorumqueyocahulorum Qotthicorum^ Vandali--corum y &- Langohardicorum Sylla^hum, qu^ in Trocopio (s^ Agathia /(?-guntur. Eum fuhjecimm. lornandem^Ijidorum, Taulum T)iaconum, quo-rum ipje diBo loco l^rolegomenorumfa-cit mentionem 3 quoniam ah eo hahereneq

Historia Gotthorum, Vandalorum, & Langobardorum . us incomparahilis G r o-T I V s 5 ad plureis concejjit. Brgo ^de quihm Legibm Q)mmentarium^n-*gularem vuhaVit Lindenbrooim, vir ^ ^, * ^ m in omni hiflorialtteraturaque fummusyjludiofum LeBorem eo remittimm. V-num adhuc ^ G r o t i o TraBatumhahehamm ^ Omnium nominum apeUlatiwrum, ac verhorum, aliorumqueyocahulorum Qotthicorum^ Vandali--corum y &- Langohardicorum Sylla^hum, qu^ in Trocopio (s^ Agathia /(?-guntur. Eum fuhjecimm. lornandem^Ijidorum, Taulum T)iaconum, quo-rum ipje diBo loco l^rolegomenorumfa-cit mentionem 3 quoniam ah eo hahereneq Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

The Reading Room / Alamy Stock Photo

Image ID:

2AXGN2J

File size:

7.1 MB (487.4 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1879 x 1330 px | 31.8 x 22.5 cm | 12.5 x 8.9 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Historia Gotthorum, Vandalorum, & Langobardorum . us incomparahilis G r o-T I V s 5 ad plureis concejjit. Brgo ^de quihm Legibm Q)mmentarium^n-*gularem vuhaVit Lindenbrooim, vir ^ ^, * ^ m in omni hiflorialtteraturaque fummusyjludiofum LeBorem eo remittimm. V-num adhuc ^ G r o t i o TraBatumhahehamm ^ Omnium nominum apeUlatiwrum, ac verhorum, aliorumqueyocahulorum Qotthicorum^ Vandali--corum y &- Langohardicorum Sylla^hum, qu^ in Trocopio (s^ Agathia /(?-guntur. Eum fuhjecimm. lornandem^Ijidorum, Taulum T)iaconum, quo-rum ipje diBo loco l^rolegomenorumfa-cit mentionem 3 quoniam ah eo hahereneqummm-^ lornandem quideme^o-naventur^ Vulcanii recognitione dedi-mm; jB. Ifidorum yero e hihliothecaIfaaci Vbffti ^ magni Literatorum he^rois filii^ comparaVimm. Denique Tau-li Diaconi Gejla Longohardica huicnojlr^ Editioni colophonem imponunt. Index rerum & yerhorum adeo copio-Jus anobisfrocuratusefl, utnthilinto^to Opere contineatur, quod heic non Jitexprejjum. Tantum ejl, humanijfimeLeBor, quod te pernosfcire neceffeju-dicahamus. Fale.. TABVLACONTENTORVMin bac Editione. T y^G oNis Grotii Prolegomena. Vbi Regum Gotthorum?^ in. Bi^ania Ordo ^ Chromlogia.Vi.-^.^?-JEt Elogia*Y^V7^ VandnUca (^ Gotthica Frocopii , emendata- plurimis loiii. p. rr Xxcerpta ex arcanaVrocopiihifioria adres Vandalicas ^ Gotthi-coi pertinentia: qua prioris hifioris. multis locii lucemadferunt:Hugone Grotio interprete. p. 519. Ex AgathisL Hifioria , afine Frocopii ad Gotthospertinentia: eo-dem interprete. p. 529. Nomina appeliativa, (^ uerha, GotthicdfVandalica^LangobardicatquA inhoc volumr^STeperiiintur : cumexplicatione. ^. ^jz. JornandeSy epifi:opui Ravennas, de Getarum fijo& Gptthorum origi^ne, ^ ye^^^^^y^iij::. ex f6Cogni.tioiie-B.onayentur£e Vulcanii, p. 607. ? ^V ? 3eati ifidori, archiepifcopi Hijpalenfis , Gotthorum , Vandalorum, 0> Sue-vorum in Htf^ania Chromcon : nunc demum altera par-teaudlius e bibliothecalfaaci Voffii.p. 705. Fauli, Warnefredi Langobardifilii , Diaconi Forojulienfis , degC

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts

Search stock photos by tags