Grójec, 1949-02. Rynek z klasycystycznym ratuszem z 1809 roku, zbudowanym wed³ug projektu Hilarego Szpilowskiego. Nz. ekipa Polskiej Kroniki Filmowej. mw  PAP  Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.      Grojec,  Feb. 1949. The market with classicistic city hall from 1809 designed by Hilary Szpilowski. Pictured: the Polish Newsreel team.   mw  PAP
RM2H9P6K0Grójec, 1949-02. Rynek z klasycystycznym ratuszem z 1809 roku, zbudowanym wed³ug projektu Hilarego Szpilowskiego. Nz. ekipa Polskiej Kroniki Filmowej. mw PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Grojec, Feb. 1949. The market with classicistic city hall from 1809 designed by Hilary Szpilowski. Pictured: the Polish Newsreel team. mw PAP