Grójec, 1949-02. Rynek z klasycystycznym ratuszem z 1809 roku, zbudowanym wed³ug projektu Hilarego Szpilowskiego. Nz. ekipa Polskiej Kroniki Filmowej m.in. operatorzy Wiktor Janik (2L), Mieczys³aw Wiesio³ek (1P). mw PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Grojec, Feb. 1949. The market with classicistic city hall from 1809 designed by Hilary Szpilowski. Pictured: the Polish Newsreel team, cameramen Wiktor Janik (2nd left), Mieczyslaw Wiesiolek (1st right). mw PAP

Grójec, 1949-02. Rynek z klasycystycznym ratuszem z 1809 roku, zbudowanym wed³ug projektu Hilarego Szpilowskiego. Nz. ekipa Polskiej Kroniki Filmowej m.in. operatorzy Wiktor Janik (2L), Mieczys³aw Wiesio³ek (1P). mw  PAP  Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.      Grojec,  Feb. 1949. The market with classicistic city hall from 1809 designed by Hilary Szpilowski. Pictured: the Polish Newsreel team, cameramen Wiktor Janik (2nd left), Mieczyslaw Wiesiolek (1st right).   mw  PAP Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H9P6MA

File size:

26.8 MB (2.4 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

2465 x 3807 px | 20.9 x 32.2 cm | 8.2 x 12.7 inches | 300dpi

Date taken:

1 February 1949

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.