Gdynia, 1969-12-04. W Teatrze Muzycznym odby³a siê premiera widowiska wokalno-muzycznego Noc w San Francisco Guido Masanetza z librettem Otto Schneidereita. Re¿yserem spektaklu by³ Jan Bo³gaty, scenografem Stanis³aw B¹kowski, a kierownictwo muzyczne sprawowa³ Wies³aw Suchoples. Nz. Adam Kopciuszewski (P), Elwira Remfeld i Marian Rajski (w œrodku) podczas próby przed premier¹ widowiska. mta PAP/Janusz Uklejewski Gdynia, Dec. 4, 1969. The Music Theatre staged the premiere of a musical Night in San Francisko by Guido Masanetz and libretto by Otto Schneidereit. The performance was directed b

Gdynia, 1969-12-04. W Teatrze Muzycznym odby³a siê premiera widowiska wokalno-muzycznego Noc w San Francisco Guido Masanetza z librettem Otto Schneidereita. Re¿yserem spektaklu by³ Jan Bo³gaty, scenografem Stanis³aw B¹kowski, a kierownictwo muzyczne sprawowa³ Wies³aw Suchoples. Nz. Adam Kopciuszewski (P), Elwira Remfeld i Marian Rajski (w œrodku) podczas próby przed premier¹ widowiska. mta  PAP/Janusz Uklejewski      Gdynia, Dec. 4, 1969. The Music Theatre staged the premiere of a musical Night in San Francisko by Guido Masanetz and libretto by Otto Schneidereit. The performance was directed b Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2HA5R37

File size:

41.5 MB (1.4 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3779 x 3840 px | 32 x 32.5 cm | 12.6 x 12.8 inches | 300dpi

Date taken:

4 December 1969

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Gdynia, 1969-12-04. W Teatrze Muzycznym odby³a siê premiera widowiska wokalno-muzycznego Noc w San Francisco Guido Masanetza z librettem Otto Schneidereita. Re¿yserem spektaklu by³ Jan Bo³gaty, scenografem Stanis³aw B¹kowski, a kierownictwo muzyczne sprawowa³ Wies³aw Suchoples. Nz. Adam Kopciuszewski (P), Elwira Remfeld i Marian Rajski (w œrodku) podczas próby przed premier¹ widowiska. mta PAP/Janusz Uklejewski Gdynia, Dec. 4, 1969. The Music Theatre staged the premiere of a musical Night in San Francisko by Guido Masanetz and libretto by Otto Schneidereit. The performance was directed by Jan Bolgaty, stage design was created by Stanislaw Bakowski, anmd musical direction was taken over by Wieslaw Suchoples. Pictured: Adam Kopciuszewski (from right), Elwira Remfeld and Marian Rajski (in the centre) during the rehersal preceding the premiere. mta PAP/Janusz Uklejewski