Gdañsk, 1946-08. Klinika Akademii Medycznej we Wrzeszczu kierowana przez prof. Kornela Michejdê. Nz. operatorzy Polskiej Kroniki Filmowej (PKF) W³adys³aw Forbert (P) i w g³êbi Mieczys³aw Wiesio³ek. bk PAP/Bogus³aw Lambach Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Gdansk, Aug. 1946. Medical College Hospital in Wrzeszcz managed by professor Kornel Michejda. Pictured: Polish Newsreel (PKF) cameramen Wladyslaw Forbert (right) and Mieczyslaw Wiesiolek (in the background). bk PAP/Boguslaw Lambach

Gdañsk, 1946-08. Klinika Akademii Medycznej we Wrzeszczu kierowana przez prof. Kornela Michejdê. Nz. operatorzy Polskiej Kroniki Filmowej (PKF) W³adys³aw Forbert (P) i w g³êbi Mieczys³aw Wiesio³ek. bk  PAP/Bogus³aw Lambach    Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.      Gdansk, Aug. 1946. Medical College Hospital in Wrzeszcz managed by professor Kornel Michejda. Pictured: Polish Newsreel (PKF) cameramen Wladyslaw Forbert (right) and Mieczyslaw Wiesiolek (in the background).  bk  PAP/Boguslaw Lambach Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H8YBBT

File size:

8 MB (379.2 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

2048 x 1359 px | 34.7 x 23 cm | 13.7 x 9.1 inches | 150dpi

Date taken:

1 August 1946

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts