Gdañsk, 1946-08. Klinika Akademii Medycznej we Wrzeszczu kierowana przez prof. Kornela Michejdê. Nz. operator Polskiej Kroniki Filmowej (PKF) Mieczys³aw Wiesio³ek. bk PAP/Bogus³aw Lambach Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Gdansk, Aug. 1946. Medical College Hospital in Wrzeszcz managed by professor Kornel Michejda. Pictured: Polish Newsreel (PKF) cameraman Mieczyslaw Wiesiolek. bk PAP/Boguslaw Lambach

Gdañsk, 1946-08. Klinika Akademii Medycznej we Wrzeszczu kierowana przez prof. Kornela Michejdê. Nz. operator Polskiej Kroniki Filmowej (PKF) Mieczys³aw Wiesio³ek. bk  PAP/Bogus³aw Lambach    Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.      Gdansk, Aug. 1946. Medical College Hospital in Wrzeszcz managed by professor Kornel Michejda. Pictured: Polish Newsreel (PKF) cameraman Mieczyslaw Wiesiolek.  bk  PAP/Boguslaw Lambach Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H8YBCD

File size:

7.6 MB (318.4 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1301 x 2048 px | 22 x 34.7 cm | 8.7 x 13.7 inches | 150dpi

Date taken:

1 August 1946

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.