Europe, Italy, Alps, Dolomites, Mountains, Veneto, Belluno, Giau Pass

- Image ID: RJCFAR