Alamy logo

. Ett hundra år : en återblick på det nittonde seklet . r och teorier, hvarpå en hel lång rad af vårt tidehvarfsstörsta vetenskapsmän åkt in till odödligheten, om vi så måsäga. Britten W. White, som skrifvit Svedenborgs lefnads-historia, yttrar deri följande om Naturens principer: The doctrine of the translatory or progressive motion oftlie stars along the Milky Way, and her streaming out of thenorthern end in every direction, while at the southern endthey converge at every point — one of the most magnificenttruths of modern astronomy — is clearly set forth in thiswonderful work of Svedenborg,

. Ett hundra år : en återblick på det nittonde seklet . r och teorier, hvarpå en hel lång rad af vårt tidehvarfsstörsta vetenskapsmän åkt in till odödligheten, om vi så måsäga. Britten W. White, som skrifvit Svedenborgs lefnads-historia, yttrar deri följande om Naturens principer: The doctrine of the translatory or progressive motion oftlie stars along the Milky Way, and her streaming out of thenorthern end in every direction, while at the southern endthey converge at every point — one of the most magnificenttruths of modern astronomy — is clearly set forth in thiswonderful work of Svedenborg, Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Reading Room 2020 / Alamy Stock Photo

Image ID:

2CGX8M2

File size:

7.1 MB (586.2 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1289 x 1937 px | 21.8 x 32.8 cm | 8.6 x 12.9 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Ett hundra år : en återblick på det nittonde seklet . r och teorier, hvarpå en hel lång rad af vårt tidehvarfsstörsta vetenskapsmän åkt in till odödligheten, om vi så måsäga. Britten W. White, som skrifvit Svedenborgs lefnads-historia, yttrar deri följande om Naturens principer: The doctrine of the translatory or progressive motion oftlie stars along the Milky Way, and her streaming out of thenorthern end in every direction, while at the southern endthey converge at every point — one of the most magnificenttruths of modern astronomy — is clearly set forth in thiswonderful work of Svedenborg, years before the full fact haddawned upon the scientific world. Och vidare: The sublime doctrine of cosmiscal arrangement of starsor of the clustering of stars into distinct systems formingstarry systems as planets do solar systems, generally attributedto Kant, Mitchell and others, was promulgated by. Sveden-borg in his Principia, when Kant, the first of the acknow-ledged propounders of the theory, was a boy of but ten yearsof age. ■. 484 ETT HUNDRA ÅR. Att Svedenborg hade beräknat planeten Uranii ankomstlångt förrän Herschel förkunnade den, är allmänt bekant. Vi liafva här kortfattadt vitkastat några vinkar om hvaddenne svensk såsom vetenskapligt snille var, i ändamål att visa,hur redan i det adertonde århundradet en stor andes siare-blick hade anticiperat det nittonde seklets upptäckter. Sveden-borg såg både Gud och menniskan i hela naturen. Enligthans lära är menniskan en miniatyrbild af skapelsen, både iandligt och fysiskt hänseende. Hon är medborgare i tvåverldar. Bakom, under, eller öfver materien står andeverlden,som är orsakernas verld, idéernas, principernas, hvarför ocksåhvarje naturföremål utgör sinnebilden af en sådan, inom detinres sfer lefvande tanke eller känsla. Könsprincipen genom-går allt i lifvet och naturen. Hur varmt han hela verlden genomletat!Han spanat örnens flygt i skyar höga,han myrans vägar

Save up to 30% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts