Alamy logo

. Ett hundra år : en återblick på det nittonde seklet . ELIS MALMSTRÖM. Herman Sätherberg, Assar Lindeblad, Herman Bjursten (för-fattare till Ödets lek), Nils Fredrik Sander, Karl RupertNyblom samt last but not least Karl XV och Oscar II. Såsom Sveriges störste filosof vill man anse Jakob Kri-stofer Boström. Anders Fryxells historiska berättelser hafvavunnit allmänt erkännande. Jöns Jakob Berzelius är kansketidehvarfvets störste kemist. Genom sitt Röda rummet ochGriftas har August Strindberg fått namnet Sveriges Zola.Sven Nilsson var stor skandinavisk fornforskare, liksom Elias FÄDERNESLANDET.

. Ett hundra år : en återblick på det nittonde seklet . ELIS MALMSTRÖM. Herman Sätherberg, Assar Lindeblad, Herman Bjursten (för-fattare till Ödets lek), Nils Fredrik Sander, Karl RupertNyblom samt last but not least Karl XV och Oscar II. Såsom Sveriges störste filosof vill man anse Jakob Kri-stofer Boström. Anders Fryxells historiska berättelser hafvavunnit allmänt erkännande. Jöns Jakob Berzelius är kansketidehvarfvets störste kemist. Genom sitt Röda rummet ochGriftas har August Strindberg fått namnet Sveriges Zola.Sven Nilsson var stor skandinavisk fornforskare, liksom Elias FÄDERNESLANDET. Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Reading Room 2020 / Alamy Stock Photo

Image ID:

2CH70PE

File size:

7.1 MB (427.4 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1452 x 1720 px | 24.6 x 29.1 cm | 9.7 x 11.5 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Ett hundra år : en återblick på det nittonde seklet . ELIS MALMSTRÖM. Herman Sätherberg, Assar Lindeblad, Herman Bjursten (för-fattare till Ödets lek), Nils Fredrik Sander, Karl RupertNyblom samt last but not least Karl XV och Oscar II. Såsom Sveriges störste filosof vill man anse Jakob Kri-stofer Boström. Anders Fryxells historiska berättelser hafvavunnit allmänt erkännande. Jöns Jakob Berzelius är kansketidehvarfvets störste kemist. Genom sitt Röda rummet ochGriftas har August Strindberg fått namnet Sveriges Zola.Sven Nilsson var stor skandinavisk fornforskare, liksom Elias FÄDERNESLANDET. 379 Fries var botaniker. Såsom språkforskare har Johan ErikRydqvist utmärkt sig; som utförlig framställare af svenskavitterhetens historia Per Wieselgren; som statsekonomisk för-fattare Karl Adolf Agardh och som Aftonbladets och dermedden egentliga periodiska pressens grundläggare Lars JohanHierta. Läsaren har förmodligen redan börjat tänka, att vi möj-ligtvis förbigått författaren till Fänrik Ståls Sägner och kanske. FREDRIKA ^REMER. äfven honom som icke förglömde Sverige med sina -Fält-skärns Berättelser. Vårt fevar är: de äro båda finnar, och der-för hafva vi, så till sågandes, hållit på dem. Johan LudvigRuneberg,—hvilken svensk eller svenskamerikan skulle kunnaförglömma den, hvilken vår samtid är hugad att anse som denstörete skald som diktat på svenskt tungomål? ZachariasTopelius, den andre ädle finnen, som ännu sitter på Suomi 380 ETT HUNDRA AR. strand och sjunger så att det ger eko i Amerika, alla kommavi ihåg honom här, der hans historiska romancykel lästs ochlästs om igen ]på tvenne s^Dråk. Hur finnarne upptaga saken,veta vi icke, men vi svenskar räkna i alla fall dessa bådaskaldeandar till de våra. Äfven Franzén var ju finne ochfinsk lärare ända till år 1841. I den finska litteraturen före-komma många andra rent svenska namn, dem vi dock ickevåga göra anspråk på, såsom Elias Lönnro

Save up to 30% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts