. Ett hundra år : en återblick på det nittonde seklet . äde. Såsom motgiftmot den [förra varan lär dock missionärens lära icke gällamycket. Detta försök att civilisera och kristianisera verlden ärännu icke mer än femtio år gammalt, om vi räkna från dentid, då bibelordet började blifva tillgängligt för liedningarne påderas egna tungomål. Främst i spetsen för det jättelika före-taget står ännu England, som har öfver ett tusen missionärerpå fältet, hvilka det underhåller med 600,000 pund sterling, hvil-ken summa naturligtvis betäcker alla med dess missionsverk-samhet förenade utgifter. De andra e

- Image ID: 2CGJWKP

. Ett hundra år : en återblick på det nittonde seklet . äde. Såsom motgiftmot den [förra varan lär dock missionärens lära icke gällamycket. Detta försök att civilisera och kristianisera verlden ärännu icke mer än femtio år gammalt, om vi räkna från dentid, då bibelordet började blifva tillgängligt för liedningarne påderas egna tungomål. Främst i spetsen för det jättelika före-taget står ännu England, som har öfver ett tusen missionärerpå fältet, hvilka det underhåller med 600,000 pund sterling, hvil-ken summa naturligtvis betäcker alla med dess missionsverk-samhet förenade utgifter. De andra e

Reading Room 2020 / Alamy Stock Photo

Image ID: 2CGJWKP

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

Search stock photos by tags