. Epigrammata Philippi Melanthonis selectiora : formvlis precvm, historiis, paraphrasi dictorum diuinorum, & sententijs grauissimis maxime insignia . a.tui. ^Luceatin nsbisy &iufia peciora mjlra, ^^[^imiletlegiiquA datazfOceBei eU.Te vere£ternumg^ Patrem vt cognojcere popnt, Et mottis hah^antj^uos tua verba docent.Hacnos FL A MMA tibi iungatyfummo^ parentii < < IpJeJIt in nobii iam noua vita Dem, ^ ^ A L I AvPropterea vnxit te DeuSjDcus tuusoleoIsEticiae praeconfortibustuis* PlaL^f* OVnBeAterniUtoSpiramineVatris^T^te Deijocios vngito Chrijietuos, ALIA.Quantb magis Pater vefter coeleftis

. Epigrammata Philippi Melanthonis selectiora : formvlis precvm, historiis, paraphrasi dictorum diuinorum, & sententijs grauissimis maxime insignia . a.tui. ^Luceatin nsbisy &iufia peciora mjlra, ^^[^imiletlegiiquA datazfOceBei eU.Te vere£ternumg^ Patrem vt cognojcere popnt, Et mottis hah^antj^uos tua verba docent.Hacnos FL A MMA tibi iungatyfummo^ parentii < < IpJeJIt in nobii iam noua vita Dem, ^ ^ A L I AvPropterea vnxit te DeuSjDcus tuusoleoIsEticiae praeconfortibustuis* PlaL^f* OVnBeAterniUtoSpiramineVatris^T^te Deijocios vngito Chrijietuos, ALIA.Quantb magis Pater vefter coeleftis Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Reading Room 2020 / Alamy Stock Photo

Image ID:

2CRXPB0

File size:

7.1 MB (466.5 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1791 x 1394 px | 30.3 x 23.6 cm | 11.9 x 9.3 inches | 150dpi

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Epigrammata Philippi Melanthonis selectiora : formvlis precvm, historiis, paraphrasi dictorum diuinorum, & sententijs grauissimis maxime insignia . a.tui. ^Luceatin nsbisy &iufia peciora mjlra, ^^[^imiletlegiiquA datazfOceBei eU.Te vere£ternumg^ Patrem vt cognojcere popnt, Et mottis hah^antj^uos tua verba docent.Hacnos FL A MMA tibi iungatyfummo^ parentii < < IpJeJIt in nobii iam noua vita Dem, ^ ^ A L I AvPropterea vnxit te DeuSjDcus tuusoleoIsEticiae praeconfortibustuis* PlaL^f* OVnBeAterniUtoSpiramineVatris^T^te Deijocios vngito Chrijietuos, ALIA.Quantb magis Pater vefter coeleftis dabit Spi-ritum fandum ijs, qui ab eopctierint? Luc. ir. Vox tua Gnate Bei eit, accendere velle parentem i^Eternumi Flatupe£iora nojlra tuo:Vromijfum^ iubes munu^ votisj^Jidej^ Pofcat vt hic cartusy qui tua iujja coLit.Hacigiturjreti, Chrijle optime, vocerogamm, Jgnis vt inflammetpe^iora nojira tuus. nccabfoluta.. ^EternogenitorenAte CHRIS TE*Orator Patris exfmu verendiTocem Euangelijferensfaauem:^uacredentibus exhihes potenteryitamjiufticiamg^fempiternam:Et qHifanguine nos tuo redemtos, Exaudisy reputas , facisg^ iuftos, eftendis^g pifs tuum parentem: Noftras C HRISTE precordoceto mentetiAcin peclora gratia arrhaboncmTiofira effundito SPIRITVM, mouentem€afta incendia, ^ inuocationem:Facpars agminis vt tui per omneAEuumfmu4, datriter^UHdi$ JBtfT DOXOLOGICA. ^ K^Eterni Patris ^tua^foncmHS, Clar0contuituDElfiucntcs. TRO C0NSE%VAT10NE eC- clefi^ ^^uritatis do^rim ccelefiis» precatiuncuU, Ex hiftoria triqm adolefccntum, fociorumDanielis, qiios Nabogdonofor in Caminumardente ligatos coniecit: quod Statuamau-rcam fc propofitam adorare noIlcnt.Scd Fi-lius Deiinmcdijsflammis apparcns, mirabi-Jitcr hos ab inccndiotutosillsEfosqjconfer-uauit:Regcftupentc, &ad vcriDciveneratio-ncm conucrfo.Dan.3. T

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts

Search stock photos by tags