. Dyreriget : (Laerebog i zoologien, nr. 1). Zoology. ©langerne. 231 ®ab er berfor otoerovbenlig ub&ibeligt og i ®tanb til at [tuge et for^otbgoié ftort SS^tte. 3)a S3rt?ft6enet mangler, og ^Ribbenenes (gnber fnn ere fceftebe til C^^^e"' f^" proppen ogfaa ubttibe« be* tåbeligt. 21f Semmer er ber (meb Unbtagelfe af Orme« og ^pceler* jlangerne) Ijeller iffe inbcenbig noget @por.. gig. 229. <Sn ^ugorm (Vipera Berus). ^oab enten ©langerne fcerbeS paa Sorben, ^aa bræerne etter i 2Sanbet, betoæge be fig beb troppens ©ibebugtninger, ^toortoeb 9?ibbenene§ 2:r^! paa S3ugf!innerne i^ær

- Image ID: RE9XD7
. Dyreriget : (Laerebog i zoologien, nr. 1). Zoology. ©langerne. 231 ®ab er berfor otoerovbenlig ub&ibeligt og i ®tanb til at [tuge et for^otbgoié ftort SS^tte. 3)a S3rt?ft6enet mangler, og ^Ribbenenes (gnber fnn ere fceftebe til C^^^e"' f^" proppen ogfaa ubttibe« be* tåbeligt. 21f Semmer er ber (meb Unbtagelfe af Orme« og ^pceler* jlangerne) Ijeller iffe inbcenbig noget @por.. gig. 229. <Sn ^ugorm (Vipera Berus). ^oab enten ©langerne fcerbeS paa Sorben, ^aa bræerne etter i 2Sanbet, betoæge be fig beb troppens ©ibebugtninger, ^toortoeb 9?ibbenene§ 2:r^! paa S3ugf!innerne i^ær
The Book Worm / Alamy Stock Photo
Image ID: RE9XD7
. Dyreriget : (Laerebog i zoologien, nr. 1). Zoology. ©langerne. 231 ®ab er berfor otoerovbenlig ub&ibeligt og i ®tanb til at [tuge et for^otbgoié ftort SS^tte. 3)a S3rt?ft6enet mangler, og ^Ribbenenes (gnber fnn ere fceftebe til C^^^e"' f^" proppen ogfaa ubttibe« be* tåbeligt. 21f Semmer er ber (meb Unbtagelfe af Orme« og ^pceler* jlangerne) Ijeller iffe inbcenbig noget @por.. gig. 229. <Sn ^ugorm (Vipera Berus). ^oab enten ©langerne fcerbeS paa Sorben, ^aa bræerne etter i 2Sanbet, betoæge be fig beb troppens ©ibebugtninger, ^toortoeb 9?ibbenene§ 2:r^! paa S3ugf!innerne i^ær er af ©ettjbning, ba ber bertoeb fremfommer en bobbelt QfJæffe af fmaae gremftaaent|eber, ber tirfe fom ligefaa mange fmaae gøbber mob be om* gitienbe ©fenftanbe. !De le»e ifær af t^UQte og fmaae ^attebt^r (tjore @noge og ^ugorme f. Qic. af a3?ng), fom be langfomt nebfttcelge meb ^ooebet forreft, ibet be ocergi^be bem meb bere« @pi?t, bernæft af minbre ©langer, Øgler og ^abber. 3)e ere længe om at forbøie og ligge ba bøfigt ^en. tun ^^^ ^^ be minbre ©langer leoe af 3nfefter og anbre ©maa* ©tpHeaf éugen bt)r. — ©langerne optraabte førft i 2;ertiærtiben. ''^ ^" ®"'3- a. Uffobelirje ©lang«: uben ©ifttænber og uben ©tftfirtel.. Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.. Lütken, Chr. Fr. (Christian Frederik), 1827-1901. Kjøbenhavn : Gyldendalske (F. Hegel)

Similar stock images