. Dvodecim specvla Devm aliqvando videre desideranti concinnata . ; vi- DENDAE IPSIVS PACIEli»C&lisy in me desiderivm infiammarem ,$ eiufdem aliquando idoneus fierem s p Er CVLATOR. Qupdcum aterna* beatitudinis fummiqueboni fummam compleclatur,adquamomnesytam conditionis primogenio iurey quam re-demtionis merito y adfpiramus: non poffumnon tibi quoque tantumdem felicitatisy diuindcharitatts lege ac necefiitudtne comprecariquod facio. Hoc tantummodba tey candideLecloryaque candide flagitoy njt vbi boni con-fulueris & comode babueris,qu<e minus effentplacitura; hunc infcopum^ legendo ceteray

. Dvodecim specvla Devm aliqvando videre desideranti concinnata . ; vi- DENDAE IPSIVS PACIEli»C&lisy in me desiderivm infiammarem ,$ eiufdem aliquando idoneus fierem s p Er CVLATOR. Qupdcum aterna* beatitudinis fummiqueboni fummam compleclatur,adquamomnesytam conditionis primogenio iurey quam re-demtionis merito y adfpiramus: non poffumnon tibi quoque tantumdem felicitatisy diuindcharitatts lege ac necefiitudtne comprecariquod facio. Hoc tantummodba tey candideLecloryaque candide flagitoy njt vbi boni con-fulueris & comode babueris,qu<e minus effentplacitura; hunc infcopum^ legendo ceteray Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Reading Room 2020 / Alamy Stock Photo

Image ID:

2CT2WT7

File size:

7.1 MB (260.3 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1949 x 1282 px | 33 x 21.7 cm | 13 x 8.5 inches | 150dpi

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Dvodecim specvla Devm aliqvando videre desideranti concinnata . ; vi- DENDAE IPSIVS PACIEli»C&lisy in me desiderivm infiammarem , $ eiufdem aliquando idoneus fierem s p Er CVLATOR. Qupdcum aterna* beatitudinis fummiqueboni fummam compleclatur, adquamomnesytam conditionis primogenio iurey quam re-demtionis merito y adfpiramus: non poffumnon tibi quoque tantumdem felicitatisy diuindcharitatts lege ac necefiitudtne comprecariquod facio. Hoc tantummodba tey candideLecloryaque candide flagitoy njt vbi boni con-fulueris & comode babueris, qu<e minus effentplacitura; hunc infcopum^ legendo ceteray &*specvl ando , coUimesy quem ego mihimet(yt iam inteUexifii) inter fcribendum & de-pingendum 3 fincere prxfixi, Jdque non nifioptimo iure mihi videor pofiulare. Namyfiyquemadmodum mthi certo perfuafi y neminis p E c v l A ifia nocitura yfi candido reclo-queoculoiUa inffexerit; ita non omnino nihilprofutura fperaui y modb lege iam dtcld VtiVoluerit. quisantmum inrebond tambonumwn confulaP boni ? Vale itaquey grftuere. *4 VRM- PR^EAMBVLVM. tf*7. DES I DERIV S. Omine, *nte te omne d e s x*d E r i vm meum: ejrgemitm meusa te non e/i abficonditus. Quemad-modumenim vniuerfatcrrade-fiderabatvultum Salomonis: Scp/4i, quemadmodum defiderat ceruus ad fontesaquarum; ita defiderat anima mea ad te Deus:fititque ad te Dcuui fortem viuum . Quandoveniam, &:apparebo ante faciemtuam? Hoc, Domine, dciiderium mcumante te atque inconfpe&u tuo verfotur quotidie, ii forte ali>quandoinueniat gratiam, &:fuivoti compostr§. 13 reddatur : fed quia fpes qu# difTertur, airligitanimam;hincingemifco, fufpirocolLicvymans:& gemitus meus a te non eft abfconditus. XZu-pio namque cum Zacchaeo videre Iesvm, quis iic s &£ prxturba tam internorum quamcxternoruni impedimentorum non poiTum:tum quia ftatura pu(illus fum tum potiitimum, ** 33quiaturefpondes mihi: Non videbit meho-mo, &viuet. Heu mihiigitur, qu6dincolatus meusprolo-gatus eft/ Sc ficut ab oculis ita & ab occultis tuisquafi proiedus tuus , in haclacrymarum va

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts