. Dvodecim specvla Devm aliqvando videre desideranti concinnata . verb,vt,fi que aliumifta intueri contigeritj is, eademtuaope fiiffragante, eiufdem mc-cumfiatbeneficij particeps. Sufcipeigitur, obfecro, piiffimaDomina, humilis tui feruulipiuvotum &Cdonum: atque Vnige-n i t o tuo,Domino noftrojhunc infinem a te commendatum (quan- doqui- doquictem boiiorum noftrorumnon indiget) gratias fuae munereau£him redona : vt ad maioremipfius gloriam , tuum honorem,noftrarumq; animarum falutem,vti valeamus. Audiclementiffimagrati^e mater, animam meamanhelatem,eiufque miferere: audiquidcu San£to quodam,lan

. Dvodecim specvla Devm aliqvando videre desideranti concinnata . verb,vt,fi que aliumifta intueri contigeritj is, eademtuaope fiiffragante, eiufdem mc-cumfiatbeneficij particeps. Sufcipeigitur, obfecro, piiffimaDomina, humilis tui feruulipiuvotum &Cdonum: atque Vnige-n i t o tuo,Domino noftrojhunc infinem a te commendatum (quan- doqui- doquictem boiiorum noftrorumnon indiget) gratias fuae munereau£him redona : vt ad maioremipfius gloriam , tuum honorem,noftrarumq; animarum falutem,vti valeamus. Audiclementiffimagrati^e mater, animam meamanhelatem,eiufque miferere: audiquidcu San£to quodam,lan Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Reading Room 2020 / Alamy Stock Photo

Image ID:

2CT2WW6

File size:

7.2 MB (303.9 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1572 x 1590 px | 26.6 x 26.9 cm | 10.5 x 10.6 inches | 150dpi

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Dvodecim specvla Devm aliqvando videre desideranti concinnata . verb, vt, fi que aliumifta intueri contigeritj is, eademtuaope fiiffragante, eiufdem mc-cumfiatbeneficij particeps. Sufcipeigitur, obfecro, piiffimaDomina, humilis tui feruulipiuvotum &Cdonum: atque Vnige-n i t o tuo, Domino noftrojhunc infinem a te commendatum (quan- doqui- doquictem boiiorum noftrorumnon indiget) gratias fuae munereau£him redona : vt ad maioremipfius gloriam , tuum honorem, noftrarumq; animarum falutem, vti valeamus. Audiclementiffimagrati^e mater, animam meamanhelatem, eiufque miferere: audiquidcu San£to quodam, languidafpiret 8£fperet: CredoviderebonaffiJ*Domini in terrleviuentium>. 0 bonaDomini dulcia , immortalia, in-comparabilia^fempiterna, incom-mutabilia! Etquando videbovos, bonaDomini) Credo videre ♦, fednon in terra morientium . Credoruiderebona Domini, in terri nji-uentium. Quapropter, fi me exaudieris, Do m iNArego, &C nomen&ho-norem tuum pro viribus propu-gnando SCampliando, me tibifi-deliter, dum vita comes erit, famu-laturum promitto. * j AD. A D SPECVLORVM INSPECTOREM. MI c e Leclor} e^ IN s P E-C T O R : quemadmodum quispecvlvm aliquodfuisvfibttscomparat, non prohibetyquo mi~1 nus illudalij quoque, dum occa-Jiodatur y intyiciant: non aliter ego, tametji DVODECIM ISTAEC SPECVLA mihi pO- tifimum concinnarimy ignarus an aliquandoin alwrum consJ>efium prodirent, non impediotameyftquando firtaffe lucemnjidere videri-que contigerity quin tu quoque in illis legitimespecvleris., atque eadem ytditati tuoeple-nifitmo iure pracipias inferuire. Si rvero (quod fieri poteB) tuum vjum ameometirifit animus-, ne curiojitati alioquiyquantumuispUyplufulum detunego quidemhuncmefruclumex illorum contempla-t i o n e coUellurupn fjeraui^primum^t pur^gato mentis obtutuy clarius diuinam erga mevoluntatem intuerer; tum vt iuxta normarniUnuy quafifjiritalisj>erijeclw&prototyfony me aBufque meos componendo y & vi- DENDAE IPSIVS PACIEli»C&lisy in me desiderivm infiammarem , $ eiufdem aliquand

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts