. Dvodecim specvla Devm aliqvando videre desideranti concinnata . 6. 6
RM2CT2WRD. Dvodecim specvla Devm aliqvando videre desideranti concinnata . 6. 6
. Dvodecim specvla Devm aliqvando videre desideranti concinnata . DVODECIM SPECVLA^ DEVM ALIQVANDO VIDEREDESIDERANTI concinnata.
RM2CT2WR8. Dvodecim specvla Devm aliqvando videre desideranti concinnata . DVODECIM SPECVLA^ DEVM ALIQVANDO VIDEREDESIDERANTI concinnata.
. Dvodecim specvla Devm aliqvando videre desideranti concinnata . B s Uh. Flamma volat,imcat 2£thra,£ugam cape, conflagrat orbisPlena adeo igniuomis orania iunt specvlis . A. Vrcns Jfeculum concauum .D. Archimeaes JJieculo naiiesnofviles mccn&it . C. IraHjfearensJfeecuhm ■vfhlans. D. Tuer al vrticis utus et vftulatus. E . (Ba/uJ/cus infit, necans . F. Impuatca mukerts ocuh. ne - qmffema ■vrentut Jpecuht.G-H. Cor vtrt,tmmuUca ohtutu,et dcrmoms halitu, concrematur.
RM2CT2WTY. Dvodecim specvla Devm aliqvando videre desideranti concinnata . B s Uh. Flamma volat,imcat 2£thra,£ugam cape, conflagrat orbisPlena adeo igniuomis orania iunt specvlis . A. Vrcns Jfeculum concauum .D. Archimeaes JJieculo naiiesnofviles mccn&it . C. IraHjfearensJfeecuhm ■vfhlans. D. Tuer al vrticis utus et vftulatus. E . (Ba/uJ/cus infit, necans . F. Impuatca mukerts ocuh. ne - qmffema ■vrentut Jpecuht.G-H. Cor vtrt,tmmuUca ohtutu,et dcrmoms halitu, concrematur.
. Dvodecim specvla Devm aliqvando videre desideranti concinnata . ue eapropter confeftimtali pa&o, cummuliere illaforti, agrnmregni 3™ cadeftis in terris confidcremus: &, quia pignus actcrnae eft hereditatis,venditisomnibus, atqueadeo nobifmetipfisjillumemamus. Talimodo,peridemhoc specvlvm, conH-mm.6,lio Domini noftri, cuius vultum requirimus,confidcremus liliaagri,& volucres cadi; &om-nia quas oculis hi&e corporeis obiiciuntur.Dumque in illorum varietate , multitudine,ftrtificio, paruitate, magnitudine, vtilitate, efH-cacia & pulchritudine.,omnibus fumme admi-randis, hscremusjneque velhocint
RM2CT2WFC. Dvodecim specvla Devm aliqvando videre desideranti concinnata . ue eapropter confeftimtali pa&o, cummuliere illaforti, agrnmregni 3™ cadeftis in terris confidcremus: &, quia pignus actcrnae eft hereditatis,venditisomnibus, atqueadeo nobifmetipfisjillumemamus. Talimodo,peridemhoc specvlvm, conH-mm.6,lio Domini noftri, cuius vultum requirimus,confidcremus liliaagri,& volucres cadi; &om-nia quas oculis hi&e corporeis obiiciuntur.Dumque in illorum varietate , multitudine,ftrtificio, paruitate, magnitudine, vtilitate, efH-cacia & pulchritudine.,omnibus fumme admi-randis, hscremusjneque velhocint
. Dvodecim specvla Devm aliqvando videre desideranti concinnata . ; vi- DENDAE IPSIVS PACIEli»C&lisy in me desiderivm infiammarem ,$ eiufdem aliquando idoneus fierem s p Er CVLATOR. Qupdcum aterna* beatitudinis fummiqueboni fummam compleclatur,adquamomnesytam conditionis primogenio iurey quam re-demtionis merito y adfpiramus: non poffumnon tibi quoque tantumdem felicitatisy diuindcharitatts lege ac necefiitudtne comprecariquod facio. Hoc tantummodba tey candideLecloryaque candide flagitoy njt vbi boni con-fulueris & comode babueris,qu<e minus effentplacitura; hunc infcopum^ legendo ceteray
RM2CT2WT7. Dvodecim specvla Devm aliqvando videre desideranti concinnata . ; vi- DENDAE IPSIVS PACIEli»C&lisy in me desiderivm infiammarem ,$ eiufdem aliquando idoneus fierem s p Er CVLATOR. Qupdcum aterna* beatitudinis fummiqueboni fummam compleclatur,adquamomnesytam conditionis primogenio iurey quam re-demtionis merito y adfpiramus: non poffumnon tibi quoque tantumdem felicitatisy diuindcharitatts lege ac necefiitudtne comprecariquod facio. Hoc tantummodba tey candideLecloryaque candide flagitoy njt vbi boni con-fulueris & comode babueris,qu<e minus effentplacitura; hunc infcopum^ legendo ceteray
. Dvodecim specvla Devm aliqvando videre desideranti concinnata . verb,vt,fi que aliumifta intueri contigeritj is, eademtuaope fiiffragante, eiufdem mc-cumfiatbeneficij particeps. Sufcipeigitur, obfecro, piiffimaDomina, humilis tui feruulipiuvotum &Cdonum: atque Vnige-n i t o tuo,Domino noftrojhunc infinem a te commendatum (quan- doqui- doquictem boiiorum noftrorumnon indiget) gratias fuae munereau£him redona : vt ad maioremipfius gloriam , tuum honorem,noftrarumq; animarum falutem,vti valeamus. Audiclementiffimagrati^e mater, animam meamanhelatem,eiufque miferere: audiquidcu San£to quodam,lan
RM2CT2WW6. Dvodecim specvla Devm aliqvando videre desideranti concinnata . verb,vt,fi que aliumifta intueri contigeritj is, eademtuaope fiiffragante, eiufdem mc-cumfiatbeneficij particeps. Sufcipeigitur, obfecro, piiffimaDomina, humilis tui feruulipiuvotum &Cdonum: atque Vnige-n i t o tuo,Domino noftrojhunc infinem a te commendatum (quan- doqui- doquictem boiiorum noftrorumnon indiget) gratias fuae munereau£him redona : vt ad maioremipfius gloriam , tuum honorem,noftrarumq; animarum falutem,vti valeamus. Audiclementiffimagrati^e mater, animam meamanhelatem,eiufque miferere: audiquidcu San£to quodam,lan
. Dvodecim specvla Devm aliqvando videre desideranti concinnata . huiufmodi expurga-tionisanimorum, facerdotes nimirum, magnoin honore habeamus;vt ne per corumdem con-temtum, iufta Deivindi&ainmaioremmen-tium fceditatem incidamus. Audiui fiquidem fimile aliquando corpora-literaccidifle, quod nobis fpiritaliterforet ti-mendum. Dum nempcolim S.IacobusNili-benfis,anachoreta, iuxta fontem tranfiret, vbimulieres pannos lineos lauabant-,eafque ob im-fmdentem lafciuumque in eum intuitum Scriftim increparet, nec tamen abfifterentioco;qudd & fontem & illas cselefti vltione mulcta-rit:aded,vt & fons ilt
RM2CT2WF2. Dvodecim specvla Devm aliqvando videre desideranti concinnata . huiufmodi expurga-tionisanimorum, facerdotes nimirum, magnoin honore habeamus;vt ne per corumdem con-temtum, iufta Deivindi&ainmaioremmen-tium fceditatem incidamus. Audiui fiquidem fimile aliquando corpora-literaccidifle, quod nobis fpiritaliterforet ti-mendum. Dum nempcolim S.IacobusNili-benfis,anachoreta, iuxta fontem tranfiret, vbimulieres pannos lineos lauabant-,eafque ob im-fmdentem lafciuumque in eum intuitum Scriftim increparet, nec tamen abfifterentioco;qudd & fontem & illas cselefti vltione mulcta-rit:aded,vt & fons ilt
. Dvodecim specvla Devm aliqvando videre desideranti concinnata . m mundus callet & exercet:harc impofturaquotidiana,qua nelcio vtri plusgaudeant,an decepti,an vero deceptores. adeoVttritum fitvulgo: Mundus vult falli. Quistamen ignoret,qupd iuxta Chryfoftomum,Sedu&io femper bonihabuitcolorem?Sic falfia ferpente protoplafti parentes noftri: fic Iudasille infamis proditor mitiflimum agnum, Po-minum noftrum eircumuenit: talique fyeciofifauoris prctextu feductum in agrum fratremfuum Coin occidit. Nonne ita cham^leon L quo^ SPECVLVM FALLAX. 1$ cuoquc & Polypus fuas tuto ftrifuntinfidias,aum eius v
RM2CT2WW2. Dvodecim specvla Devm aliqvando videre desideranti concinnata . m mundus callet & exercet:harc impofturaquotidiana,qua nelcio vtri plusgaudeant,an decepti,an vero deceptores. adeoVttritum fitvulgo: Mundus vult falli. Quistamen ignoret,qupd iuxta Chryfoftomum,Sedu&io femper bonihabuitcolorem?Sic falfia ferpente protoplafti parentes noftri: fic Iudasille infamis proditor mitiflimum agnum, Po-minum noftrum eircumuenit: talique fyeciofifauoris prctextu feductum in agrum fratremfuum Coin occidit. Nonne ita cham^leon L quo^ SPECVLVM FALLAX. 1$ cuoquc & Polypus fuas tuto ftrifuntinfidias,aum eius v
. Dvodecim specvla Devm aliqvando videre desideranti concinnata . X. SPE- X SPECVLVM EXEMPLARE.. Lucet, et inflammat/SPECVLVM exenjplaris honefti;Virtutem alterius n cupis efie tuam . A.. Sjtcnuum- exemplare.. D.C- Duo Imnmarut m<ujna,Icfks. ct Maria; vtjol et haui.D.E. Exemvlaria -virtutum cimtevlarttes.P. S.Franctfais lans jjovptri tum -«», exemplo oms . G. Sanctus Martams JvmU exemjlo dhrillnn. ii nuio vesTuns.H . Ehvhas aijangumts ■mori et vutt cmfjjcctunt mflammatur ai. lefiumI.K.. EJIotc prujentesjtcutjerpattes, ctjomnucsjtcut columha- .
RM2CT2W8X. Dvodecim specvla Devm aliqvando videre desideranti concinnata . X. SPE- X SPECVLVM EXEMPLARE.. Lucet, et inflammat/SPECVLVM exenjplaris honefti;Virtutem alterius n cupis efie tuam . A.. Sjtcnuum- exemplare.. D.C- Duo Imnmarut m<ujna,Icfks. ct Maria; vtjol et haui.D.E. Exemvlaria -virtutum cimtevlarttes.P. S.Franctfais lans jjovptri tum -«», exemplo oms . G. Sanctus Martams JvmU exemjlo dhrillnn. ii nuio vesTuns.H . Ehvhas aijangumts ■mori et vutt cmfjjcctunt mflammatur ai. lefiumI.K.. EJIotc prujentesjtcutjerpattes, ctjomnucsjtcut columha- .
. Dvodecim specvla Devm aliqvando videre desideranti concinnata . ,atqueomnium irratio-nabilium animalium &: brutorum effigies.Specvlemvr vultumnoftrumin spe- C V L O hoc PROPRIiE VILITATIS,& certoagnofcemus,quddCicero olim acute&:diferte dicebatcuidam ,fibi fortafTe plus aequoplacenti: Credo;poftquamtibi specvlvmcieer.allatumeft, longe te apulchris abcffe fenfifti. %iSclZNeque tantiim, 6 anima, fic fpeculando con- curio.templemur : fed in rei veritate & fentiarnus,»«».& fic nos geramus. Vilitas noftra femper oboculos verfetur: &vere eapropter efficiat hu-miles. peinde, quod proximum eft vilit
RM2CT2WFA. Dvodecim specvla Devm aliqvando videre desideranti concinnata . ,atqueomnium irratio-nabilium animalium &: brutorum effigies.Specvlemvr vultumnoftrumin spe- C V L O hoc PROPRIiE VILITATIS,& certoagnofcemus,quddCicero olim acute&:diferte dicebatcuidam ,fibi fortafTe plus aequoplacenti: Credo;poftquamtibi specvlvmcieer.allatumeft, longe te apulchris abcffe fenfifti. %iSclZNeque tantiim, 6 anima, fic fpeculando con- curio.templemur : fed in rei veritate & fentiarnus,»«».& fic nos geramus. Vilitas noftra femper oboculos verfetur: &vere eapropter efficiat hu-miles. peinde, quod proximum eft vilit
. Dvodecim specvla Devm aliqvando videre desideranti concinnata . alonge, iam illic eft animus, & tenere videntur,quod eminus contemplantur . Et hoc ipfum eft SPECVLVM OCVLORVM ALlEtt. €f cft veri nominis contemplarijcadum adfpicere.Nam cseli conuexum,quovHdique fpe&abile*ft,totumque cadum ipfum,prim6 templum:ft nuncupatum : vnde & loca ilia , quse in mo-dum cadi concamerata, ab omni parte confpicipofTunt,antiqui templa nominarunt; vnde&renit contemplari , talia loca circumfpicere,non mutato veftigio. In caslum igitur oculos Pf*lm,ieuantes contemplemur ,vnde veniatauxilium ll°tiobis.Domine, ad
RM2CT2WG7. Dvodecim specvla Devm aliqvando videre desideranti concinnata . alonge, iam illic eft animus, & tenere videntur,quod eminus contemplantur . Et hoc ipfum eft SPECVLVM OCVLORVM ALlEtt. €f cft veri nominis contemplarijcadum adfpicere.Nam cseli conuexum,quovHdique fpe&abile*ft,totumque cadum ipfum,prim6 templum:ft nuncupatum : vnde & loca ilia , quse in mo-dum cadi concamerata, ab omni parte confpicipofTunt,antiqui templa nominarunt; vnde&renit contemplari , talia loca circumfpicere,non mutato veftigio. In caslum igitur oculos Pf*lm,ieuantes contemplemur ,vnde veniatauxilium ll°tiobis.Domine, ad
. Dvodecim specvla Devm aliqvando videre desideranti concinnata . XII. xii. SPECVLVM VISIONIS BEATIFIOfi. Purga aciem mentis;Diuinum lumine recflo,Sedibus a?thereis,vt specvlere iubar. A. Diuaue jhriaj^lmior etjruttio ■ B. Beatittiio gatria, «t visione Dei ■ C. Detts htccm tnaccefftbilem. et calujinem inhabitat.D.F.G. Exernplo DanieUs, ab -iiujelom spem et jiecLes erecTi,anvnue conxolatw. K. Socij Dameks iprz terrorcjwpcntcshnplev.it   qratfte Salwnone.Jloria, Dotntm templum Dommi ■Rex Sdomon in omntjloriijm, etRegina Saha prajhtporc Je/iciens.Sanctorum heatttvJt), qyi tntrottruntin jaudiutn D
RM2CT2W7D. Dvodecim specvla Devm aliqvando videre desideranti concinnata . XII. xii. SPECVLVM VISIONIS BEATIFIOfi. Purga aciem mentis;Diuinum lumine recflo,Sedibus a?thereis,vt specvlere iubar. A. Diuaue jhriaj^lmior etjruttio ■ B. Beatittiio gatria, «t visione Dei ■ C. Detts htccm tnaccefftbilem. et calujinem inhabitat.D.F.G. Exernplo DanieUs, ab -iiujelom spem et jiecLes erecTi,anvnue conxolatw. K. Socij Dameks iprz terrorcjwpcntcshnplev.it _ qratfte Salwnone.Jloria, Dotntm templum Dommi ■Rex Sdomon in omntjloriijm, etRegina Saha prajhtporc Je/iciens.Sanctorum heatttvJt), qyi tntrottruntin jaudiutn D