DFrancisci Baronii ac Manfredis De maiestate Panormitana libri IV . one ad aucupandam Re-gis Ptoiomjei gratiam iaus illa fuifle profeda videatur. Digna .reapfe coma, qua? non Veneri 6acra,fed immortalitati confecrata .in ceternitatis templo ab omnium fcriptorum orecelebretur. Dignaquidem non qua? pro reduce Regcfed pro feruata fibi, reftitu- ta- 1 M-A I E S T A S. i9 taque regia vrbe refcifla florekat; & dum Matronae panornntanaecomam nutriunt, aluntque; Panormitapaegloria? altricem alere »glorientur. Quod fi quandoque flantibus illam ex voto explicentZephyriSj panormitanx vitftoria? vexillaho

DFrancisci Baronii ac Manfredis De maiestate Panormitana libri IV . one ad aucupandam Re-gis Ptoiomjei gratiam iaus illa fuifle profeda videatur. Digna_.reapfe coma, qua? non Veneri 6acra,fed immortalitati confecrata_.in ceternitatis templo ab omnium fcriptorum orecelebretur. Dignaquidem non qua? pro reduce Regcfed pro feruata fibi, reftitu- ta- 1 M-A I E S T A S. i9 taque regia vrbe refcifla florekat; & dum Matronae panornntanaecomam nutriunt, aluntque; Panormitapaegloria? altricem alere_»glorientur. Quod fi quandoque flantibus illam ex voto explicentZephyriSj panormitanx vitftoria? vexillaho Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

The Reading Room / Alamy Stock Photo

Image ID:

2AXGDJD

File size:

7.2 MB (286 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

2458 x 1017 px | 41.6 x 17.2 cm | 16.4 x 6.8 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

DFrancisci Baronii ac Manfredis De maiestate Panormitana libri IV . one ad aucupandam Re-gis Ptoiomjei gratiam iaus illa fuifle profeda videatur. Digna_.reapfe coma, qua? non Veneri 6acra, fed immortalitati confecrata_.in ceternitatis templo ab omnium fcriptorum orecelebretur. Dignaquidem non qua? pro reduce Regcfed pro feruata fibi, reftitu- ta- 1 M-A I E S T A S. i9 taque regia vrbe refcifla florekat; & dum Matronae panornntanaecomam nutriunt, aluntque; Panormitapaegloria? altricem alere_»glorientur. Quod fi quandoque flantibus illam ex voto explicentZephyriSj panormitanx vitftoria? vexillahoftibustimendajamandachutus, prsdicanda ceteris fibi perfuadeant expJicaffe. Hac de_»repoffemhoc Jocoafferrenon pauca, fed hxc capite IV3cumla-tius de panormitano ftemmate. Geterum de primis panormitanae Vrbis vel conditoribus, vel m-eolis nihil attinet dicere , cum de ijs fupra fit didhim fatis. Stet igi-tur nihil de illa Mantuana partitione ab vrbe defiderari, cum eaquidemomnia ita contineat, vt depanormkana Vrbe propemo-<dum vates fcripfiffe videatur. J. C a CAz > fa>> 10 PANORMlfANA C A P V T III. De Panormitana Vrbis nomenclatura. JiMMON vutaaris , nec exi?ua Panormitana: Vrbi exs$W VT ^k adfcriptis ab antiquitate nominibus innafcitur laus, r4|# J^ ^p cum non fortc fortuna, fed diuinoquodain conft-M^-M^-*^-- lio hoctriplicinomine exornetur. PANORMVS.^W» VRBS FELIX. CONGHAAVKEA. Etlicetha*vrbis panormitan„felicitas, & gloria velexhoc capite alidquidem fpectare, vel certe non ita ad rem eiTe videatur, quia tamen_»hairc multiplex nomenclatura tantx etiam origo felicitatis exiftit, non immerito ad fupcrius caput ea videtur omnino pertincre. Re-Ep. 9* dte itaque feneca . Auclorum, inquit, nomina fupprimenda nonfunt;•Plat. tis^ maxim$ vero, vt ait Plato, quando confentiunt cum re. & ha?c confen-tiunt quidcm_.. Satisfcio variasdenominumnatura circumfcrri auctorum opi-niorres, ex quonam fcilicet fonte proinancnt. Et alij quidem ex re-busipfisopinantur impofitanomina.

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts