. Den norrländska florans : geografiska fördelning och invandringshistoria ; med särskild hänsyn till dess sydskandinaviskar arter. Plants; Plants. SYDBERG I à NGERMANLAND, MEDELPAD OCH JÃMTLAND 279 S^. Stadsberget inom Ragunda s:n. Vid östra ändan af Gesund- sjöns (203 m. ö.) norra del stupar Stadsberget tvärbrant ned i sjön, och i detsamma är landsvägen utsprängd, fig. 45. Höjden är 429 m. ö. h. Sedan S. AlmQUISTS (3, s. 81) besök 1873 har det varit en bekant växt- plats för ett antal fjällväxter äfvensom för en rik lafflora. Vi besökte det den 15 aug. 1900. StÃ¥ndort

- Image ID: PFDT4K
. Den norrländska florans : geografiska fördelning och invandringshistoria ; med särskild hänsyn till dess sydskandinaviskar arter. Plants; Plants. SYDBERG I à NGERMANLAND, MEDELPAD OCH JÃMTLAND 279 S^. Stadsberget inom Ragunda s:n. Vid östra ändan af Gesund- sjöns (203 m. ö.) norra del stupar Stadsberget tvärbrant ned i sjön, och i detsamma är landsvägen utsprängd, fig. 45. Höjden är 429 m. ö. h. Sedan S. AlmQUISTS (3, s. 81) besök 1873 har det varit en bekant växt- plats för ett antal fjällväxter äfvensom för en rik lafflora. Vi besökte det den 15 aug. 1900. StÃ¥ndort Stock Photo
Enlarge
https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/?v=1 https://www.alamy.com/den-norrlndska-florans-geografiska-frdelning-och-invandringshistoria-med-srskild-hnsyn-till-dess-sydskandinaviskar-arter-plants-plants-sydberg-i-ngermanland-medelpad-och-jmtland-279-s-stadsberget-inom-ragunda-sn-vid-stra-ndan-af-gesund-sjns-203-m-norra-del-stupar-stadsberget-tvrbrant-ned-i-sjn-och-i-detsamma-r-landsvgen-utsprngd-fig-45-hjden-r-429-m-h-sedan-s-almquists-3-s-81-besk-1873-har-det-varit-en-bekant-vxt-plats-fr-ett-antal-fjllvxter-fvensom-fr-en-rik-lafflora-vi-beskte-det-den-15-aug-1900-stndort-image216048579.html
. Den norrländska florans : geografiska fördelning och invandringshistoria ; med särskild hänsyn till dess sydskandinaviskar arter. Plants; Plants. SYDBERG I à NGERMANLAND, MEDELPAD OCH JÃMTLAND 279 S^. Stadsberget inom Ragunda s:n. Vid östra ändan af Gesund- sjöns (203 m. ö.) norra del stupar Stadsberget tvärbrant ned i sjön, och i detsamma är landsvägen utsprängd, fig. 45. Höjden är 429 m. ö. h. Sedan S. AlmQUISTS (3, s. 81) besök 1873 har det varit en bekant växt- plats för ett antal fjällväxter äfvensom för en rik lafflora. Vi besökte det den 15 aug. 1900. StÃ¥ndort
Central Historic Books / Alamy Stock Photo
Image ID: PFDT4K
This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.
. Den norrländska florans : geografiska fördelning och invandringshistoria ; med särskild hänsyn till dess sydskandinaviskar arter. Plants; Plants. SYDBERG I à NGERMANLAND, MEDELPAD OCH JÃMTLAND 279 S^. Stadsberget inom Ragunda s:n. Vid östra ändan af Gesund- sjöns (203 m. ö.) norra del stupar Stadsberget tvärbrant ned i sjön, och i detsamma är landsvägen utsprängd, fig. 45. Höjden är 429 m. ö. h. Sedan S. AlmQUISTS (3, s. 81) besök 1873 har det varit en bekant växt- plats för ett antal fjällväxter äfvensom för en rik lafflora. Vi besökte det den 15 aug. 1900. StÃ¥ndorten utgjordes dels af vägkanten, pÃ¥ hvilken Ã¥tskilliga växter frÃ¥n själfva berget, sÃ¥ t. ex. Echinospcyinuin dcflcxitvi.. Fig. 45. Parti af Sta ds berget i Ragunda s:n i Jämtland, visande tvärbranten mot GcsLindsjön samt den utmed branten lagda landsvägen. flyttat ut, dels af springor och afsatser i det tvärbranta stupet. Ganska rikligt sipprade vattnet här och hvar fram genom berget. Artlistan, till hvilken O. Strömholm bidragit med Calauiiiitlia, upptager följande 46 arter: Rubus idesus. Achillea miUefolium, AgrosHs canina, *Anthyllis vulneraria, * Arabis thaliana, *Aspleniiim ruta muraria, * » frichomanes. *Calamintha acinos, Campanula rotundifoUa, Cerastium vulgäre, *Circeea alpina, Cystopteris fragilis, Draba hirta v. arclica (J. Vahl.) Watson (enl. bestämning af d:r H. G. SiMMONS), Echinospermum deflexntn, Equisetum arvense,. Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.. Andersson, Gunnar, 1865-1928; Birger, Selim, 1879-1931. Uppsala : Almqvist & Wiksell

Similar stock images