Alamy logo

. De sacrosan to missae sacrificio decisiones, avctore Joanne Clericato ... in qvibus ex studio, & responsis cleri Patavini anno 1690, non solum praecipue quaestiones concernentes veritatem ... & obligationibus sacerdotum. DE SACROSANCTO M I S S yE S A C R I F I C I O. I> E C I S I O I. A R G U M E N T U M. Agitur de Etymologia Sacrifi-cii, & <is multiplici ejufderTUjDenominatione . Voces Litare,LitanieEjac Liturgi«e undc dican-tur^ S V M M ^ B^lV M. Etymologia hujus Vocis Sacrificium ? Sacrificii multipiex denominatio. Litat e unde dicatur ? Litania qume fic vocentur ? Liturgia quidfign

. De sacrosan to missae sacrificio decisiones, avctore Joanne Clericato ... in qvibus ex studio, & responsis cleri Patavini anno 1690, non solum praecipue quaestiones concernentes veritatem ... & obligationibus sacerdotum. DE SACROSANCTO M I S S yE S A C R I F I C I O. I> E C I S I O I. A R G U M E N T U M. Agitur de Etymologia Sacrifi-cii, & <is multiplici ejufderTUjDenominatione . Voces Litare,LitanieEjac Liturgi«e undc dican-tur^ S V M M ^ B^lV M. Etymologia hujus Vocis Sacrificium ? Sacrificii multipiex denominatio. Litat e unde dicatur ? Litania qume fic vocentur ? Liturgia quidfign Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Reading Room 2020 / Alamy Stock Photo

Image ID:

2CEFGYJ

File size:

7.1 MB (0.2 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1576 x 1585 px | 26.7 x 26.8 cm | 10.5 x 10.6 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. De sacrosan to missae sacrificio decisiones, avctore Joanne Clericato ... in qvibus ex studio, & responsis cleri Patavini anno 1690, non solum praecipue quaestiones concernentes veritatem ... & obligationibus sacerdotum. DE SACROSANCTO M I S S yE S A C R I F I C I O. I> E C I S I O I. A R G U M E N T U M. Agitur de Etymologia Sacrifi-cii, & <is multiplici ejufderTUjDenominatione . Voces Litare,LitanieEjac Liturgi«e undc dican-tur^ S V M M ^ B^lV M. Etymologia hujus Vocis Sacrificium ? Sacrificii multipiex denominatio. Litat e unde dicatur ? Litania qume fic vocentur ? Liturgia quidfignificet ?G Ohlatiodifferta^acYificio.7 Sacrificium cur dico tur Myfierium, at- que Sacramentum? Ctum eft anno proximdprxterito de Sacrofan-a^e E V C H A R I-STl^ Sacramento;In praefcnti agendumeft deeadem,quatenuseft Sacrificium ; ided-que primum Qriaefitum propofituni_.perme Parochis, ConfeflTariis, & aliisfludiofishujus PatavinaBDisecefeos ex-petifit Etymologiam , ac variamSa. crificii Denominationem . Pro refpon-fione didJum fuit j quod Etymologiahujus vocis Sacrificium appellatur quafi ^SacrumfaBum. Melchior Canus de locisTbeol lib.i i. cap.i 5. Ferfi. illud deinde.-ubiadvertit,nonomneopusSacrum efife_^Sacrificium; quamvis i contra cmneSacrificiumfit facrumopus; natn om-nia Sacramenta funt opera facra , &nihilominus non funtSacrificia. PorrdSacrificii multiplex eft denominatio ;foJet enim dici Ma^atio,Immolatio^ Liba- *tio, Litatio , Oblatio^Myjierium, atque Sacramentum . Sacrificium per MaBatio-nem erat, quandb Viflima occidebatur .Per Immolationem, quandores inanimis,& folida frangebatur, difgregabatur ,autcomburebatui^, utpanis, manipu-lusSpicarum, thus, &fimilia. Per £i-bationem y dum liqaidaeftundebantur ,utaqua, vinum , oleum . Vqx Litatiow^wquando omniapraedid^afiebantad-junftis precibus ad placandum Nu-men; diciturenim/jV^yf quafi/wr^r? h, .verboluo, quoAt^foho namquifol- 5vir debitum, placat creditorem .^(?///«xin Etymolog. lingua