. De flora van Nederland. Plants. Carex fulva Fig. 332. A B C D. Deelen der plant, / manne- lijke bloem met kafje, 2 vrouwelijke bloem met kafje, 3 urntje met kafje, 4 urntje, 5 kafje. Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa in vochtige weiden voor. Het is niet zeker of zij bij ons voorkomt (Veenen- daal (?), Rotterdam (?)). Een bastaard van C. fulva met C. Oederi is in den vorm sub-Oéderi Aschers. et Gr. met lange wortelbladen en korten stengel bij Ootmarsum gevonden. C. Pseudo-Cy'perus-) L Cyperzegge (fig. 333). Deze plant is levendig-, ten slotte geelgroen, zoden

- Image ID: RD2MW8
The Book Worm / Alamy Stock Photo
Image ID: RD2MW8
. De flora van Nederland. Plants. Carex fulva Fig. 332. A B C D. Deelen der plant, / manne- lijke bloem met kafje, 2 vrouwelijke bloem met kafje, 3 urntje met kafje, 4 urntje, 5 kafje. Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa in vochtige weiden voor. Het is niet zeker of zij bij ons voorkomt (Veenen- daal (?), Rotterdam (?)). Een bastaard van C. fulva met C. Oederi is in den vorm sub-Oéderi Aschers. et Gr. met lange wortelbladen en korten stengel bij Ootmarsum gevonden. C. Pseudo-Cy'perus-) L Cyperzegge (fig. 333). Deze plant is levendig-, ten slotte geelgroen, zodenvormend, kaal. De stengel is rechtopstaand of meest opstijgend, scherpkantig, zeer ruw, aan den top meest min of meer overgebogen. De onderste bladen hebben een lichtbruine, niet rafelende scheede en een vrij breede (tot 1 cM), vlakke, zeer ruwe bladschijf. De bloeiwijze bestaat uit meest 3-6 vrouwelijke aartjes en meest een mannelijk aartje. De schut- bladen zijn kort-, zelden is het onderste tamelijk lang scheededragend. De vrouwelijke aartjes zijn cylindrisch (tot meer dan 4 cM lang), lang en dun gesteeld, ten slotte hangend. De kafjes (fig. 333) zijn lancetvormig, spits, naar voren gezaagd, lichtgroen, iets korter dan de urntjes. Er zijn 3 stempels. De urntjes (fig. 333) zijn langwerpig- lancetvormig, circa 5 mM lang, generfd, glanzend, geleidelijk in een vrij langen (2 mM) snavel ver- smald, wijd afstaand, ten slotte rugwaarts gericht, geelgroen. De snavel is aan den rand ruw, zijne tanden zijn afstaand. Het. Carex Pseudo-Cyperus Fig. 333. ') fulva = blond. -) Pseudo-Cyperus = op cypergras gelijkend.. Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.. Heukels, Hendrik, 1854-1936. Leiden : N. v. boekhandel en drukkerij voorheen D. J. Brill

Similar stock images