Alamy logo

. De Dierentuin van het Koninklijk Zoologisch Genootschap Natura Artis Magistra te Amsterdam. Zoos; Birds. Z,j,lr eelcii van het De pi(Miis((' v;ui alle bekende soorten is Baceros cri)-iiiiriil(i/ii^. van Afrika. Zij wijkt ook van alle andere snollen af. diiiirdien zij zeer hooiï op de pooten is, koitcic tiviicii II.â (â !'(. ni zich veel op den grond iiphuiiilt. Zij hccll ccneii /.eer uiooten, gekronkelden, blaauw en rood gekleuiden keelzak. De bek en het geheele vederkleed, met nitzondering van de groote slagpeniien en de hnitendekvedei-en der vleugels, die eene witachliw lint lichlim. zijn

. De Dierentuin van het Koninklijk Zoologisch Genootschap Natura Artis Magistra te Amsterdam. Zoos; Birds. Z,j,lr eelcii van het De pi(Miis((' v;ui alle bekende soorten is Baceros cri)-iiiiriil(i/ii^. van Afrika. Zij wijkt ook van alle andere snollen af. diiiirdien zij zeer hooiï op de pooten is, koitcic tiviicii II.â (â !'(. ni zich veel op den grond iiphuiiilt. Zij hccll ccneii /.eer uiooten, gekronkelden, blaauw en rood gekleuiden keelzak. De bek en het geheele vederkleed, met nitzondering van de groote slagpeniien en de hnitendekvedei-en der vleugels, die eene witachliw lint lichlim. zijn Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

The Book Worm / Alamy Stock Photo

Image ID:

RD3G76

File size:

7.1 MB (445.2 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

2028 x 1232 px | 34.3 x 20.9 cm | 13.5 x 8.2 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. De Dierentuin van het Koninklijk Zoologisch Genootschap Natura Artis Magistra te Amsterdam. Zoos; Birds. Z,j,lr eelcii van het De pi(Miis((' v;ui alle bekende soorten is Baceros cri)-iiiiriil(i/ii^. van Afrika. Zij wijkt ook van alle andere snollen af. diiiirdien zij zeer hooiï op de pooten is, koitcic tiviicii II.â (â !'(. ni zich veel op den grond iiphuiiilt. Zij hccll ccneii /.eer uiooten, gekronkelden, blaauw en rood gekleuiden keelzak. De bek en het geheele vederkleed, met nitzondering van de groote slagpeniien en de hnitendekvedei-en der vleugels, die eene witachliw lint lichlim. zijn zwart. Haar li-iliaaiii evenaart in -ronltc dal van een iiaaiiw. Itrze merkwaardige vogel werd in Kallei'land, Abyssinii' m aan de Goudkust waargenomen; maar de voorwerjicn dezer drie streken wijken onderling aanmerkelijk af door de gedaante van hunnen horen. Bij die van Abyssinië is de horen eenigzins rolvormig, maar aan de zijden geribd, hol, en vertoont, van voren gezien, ecne dwarse dnni-snrdi' in i(' gedaante van een klaverblad. ])ii' van di- (umdkust hebben veel overeenkomst md dir van Abyssinië, maar zij zijn aanmerkelijk klcnaa- en hun horen is niet hol. Do voorwerpen van KalVcrland, van welke wij hier de afbeelding gevi'n, hrbbeii slechts eemn klcimai. kielvormiü'en horen.. Biiccros cariinciilntus Ca f er. Iti' li.'vt.'nswijze van dezen grooten vogel, van welken aan liet cimle der vorige eeuw een levend voorwerp van de Kaap de Goede Hoop in ons land aangevoerd werd, is vooral door de reizigers in Abyssinië beschreven geworden. Zij beweren eenparig, dat hij zich niet, zoo als men beweerd heeft, met het vleesch van doode dieren, maar wel voornamelijk met torren, sprinkhanen en andere groote insekten voedt. Hij liniidt zich meer o|i ,len -rond ..p dan o|. .Ie bo.Hnen. en loopt zeer scliielijk. niet do vleugels enden staalt hangende. Otschoon hij nioeijelijk Nan den -rond kan oprijzen, vliegt hij, wanneer hij zekere lioogte heeft bereikt, gelijk de overig

Save up to 30% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts