. Dansk ornithologisk forenings tidsskrift. Birds -- Periodicals; Birds -- Denmark Periodicals. FUSLE-, REJSE-, MifilNE- 06 TEATER-KIKKERTER g ^^^V ^^^p med største Felt og reneste I â ! Bl Optik, ⢠^^^^^^^^^S^a^M m^^^^^BH^Ka^^ Zeiss, Busch, Goerz, Leitz etc. etc. 3, 3V2, 4, 6, 8, 9, 10, 12 og 15 Gange Forstørrelse. sa »3 B ^ "^^ â Literatur tilsendes fra lliff CQRHELIUS illDSEN, Këà 15. INDHOLDSFORTEGNELSE DANSK ORNITHOLOGISK FORENINGS TIDSSKRIFT AARGANG 6, HÃFTE IV A. Hagerup : Meddelelser fra de danske ornith. Stationer for 1911.. 159 M. Klinge: Besøg paa Fanø i Pinsen 1911 2

- Image ID: PFHAJW
. Dansk ornithologisk forenings tidsskrift. Birds -- Periodicals; Birds -- Denmark Periodicals. FUSLE-, REJSE-, MifilNE- 06 TEATER-KIKKERTER g ^^^V ^^^p med største Felt og reneste I â ! Bl Optik, ⢠^^^^^^^^^S^a^M m^^^^^BH^Ka^^ Zeiss, Busch, Goerz, Leitz etc. etc. 3, 3V2, 4, 6, 8, 9, 10, 12 og 15 Gange Forstørrelse. sa »3   B ^ "^^ â Literatur tilsendes fra lliff CQRHELIUS illDSEN, Këà 15. INDHOLDSFORTEGNELSE DANSK ORNITHOLOGISK FORENINGS TIDSSKRIFT AARGANG 6, HÃFTE IV A. Hagerup : Meddelelser fra de danske ornith. Stationer for 1911.. 159 M. Klinge: Besøg paa Fanø i Pinsen 1911 2 Stock Photo
Enlarge
https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/?v=1 https://www.alamy.com/dansk-ornithologisk-forenings-tidsskrift-birds-periodicals-birds-denmark-periodicals-fusle-rejse-mifilne-06-teater-kikkerter-g-v-p-med-strste-felt-og-reneste-i-!-bl-optik-sam-mbhka-zeiss-busch-goerz-leitz-etc-etc-3-3v2-4-6-8-9-10-12-og-15-gange-forstrrelse-sa-3-b-quot-literatur-tilsendes-fra-lliff-cqrhelius-illdsen-k-15-indholdsfortegnelse-dansk-ornithologisk-forenings-tidsskrift-aargang-6-hfte-iv-a-hagerup-meddelelser-fra-de-danske-ornith-stationer-for-1911-159-m-klinge-besg-paa-fan-i-pinsen-1911-2-image216125809.html
. Dansk ornithologisk forenings tidsskrift. Birds -- Periodicals; Birds -- Denmark Periodicals. FUSLE-, REJSE-, MifilNE- 06 TEATER-KIKKERTER g ^^^V ^^^p med største Felt og reneste I â ! Bl Optik, ⢠^^^^^^^^^S^a^M m^^^^^BH^Ka^^ Zeiss, Busch, Goerz, Leitz etc. etc. 3, 3V2, 4, 6, 8, 9, 10, 12 og 15 Gange Forstørrelse. sa »3 B ^ "^^ â Literatur tilsendes fra lliff CQRHELIUS illDSEN, Këà 15. INDHOLDSFORTEGNELSE DANSK ORNITHOLOGISK FORENINGS TIDSSKRIFT AARGANG 6, HÃFTE IV A. Hagerup : Meddelelser fra de danske ornith. Stationer for 1911.. 159 M. Klinge: Besøg paa Fanø i Pinsen 1911 2
Central Historic Books / Alamy Stock Photo
Image ID: PFHAJW
This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.
. Dansk ornithologisk forenings tidsskrift. Birds -- Periodicals; Birds -- Denmark Periodicals. FUSLE-, REJSE-, MifilNE- 06 TEATER-KIKKERTER g ^^^V ^^^p med største Felt og reneste I â ! Bl Optik, ⢠^^^^^^^^^S^a^M m^^^^^BH^Ka^^ Zeiss, Busch, Goerz, Leitz etc. etc. 3, 3V2, 4, 6, 8, 9, 10, 12 og 15 Gange Forstørrelse. sa »3 _ B ^ "^^ â Literatur tilsendes fra lliff CQRHELIUS illDSEN, Këà 15. INDHOLDSFORTEGNELSE DANSK ORNITHOLOGISK FORENINGS TIDSSKRIFT AARGANG 6, HÃFTE IV A. Hagerup : Meddelelser fra de danske ornith. Stationer for 1911.. 159 M. Klinge: Besøg paa Fanø i Pinsen 1911 212 Mindre Meddelelser 229 Tilføjelse til Afhandlingen »Hejrekolonier i Danmark« 239 Afdød Ornitholog 239 Foreningsmeddelelser IX Indholdsfortegnelse til Aargang 6. â Index.. âMessager ornithologique", ,,Ornithologische Mitteilungen'\ Udkommer 4 Gange aarlig med to Numre efter Nytaar, to efter Sommerferien. Pris 4 Rhl. aarlig, 2 Rhl. halvaarlig, Enkeltnumre Ã¥ 1 Rbl. Alle Forsendelser til âORNITHOLOGISCHE MITTEILUNGEN" bedes til- stillet Redaktionen: G.J.Poljakow, Russiand, Postabteilung: Obizalowka, Moskau'er Gouvernement, Gut âSawiro". FOR SAMLERE. C. HANSEN'S BILLIGE ÃSKEFABRIK Nørregade Nr. 27, 1ste Sal over Gaarden === anbefales d'Hrr. Medlemmer =^= Teleion: BYEN 292lx Reff.: d'Hrr. Barfod, Koefoed og Schiøler. Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.. Dansk ornitologisk forening. [Kavn] : Den Forening