. Dansk ornithologisk forenings tidsskrift. Birds -- Periodicals; Birds -- Denmark Periodicals. 123 Da jeg kom tilbage, sad L. et andet Sted, hvorfra den lidt efter fløj bort, og det gentog sig nogle Gange, indtil den endelig syn- tes at være falden til Ro i et ret lavt Fyrretræ, hvor jeg forlod den Kl. 6. 2. September. Jeg mødte i Skoven Kl. 8. Da jeg var kom- men lidt ind i Skoven, opdagede jeg H. siddende i et Træ; jeg. kaldte paa den, men den syntes straks ret ligeglad; lidt efter snakkede den dog med mig, idet den knurrede, som de plejede, naar vi hilste paa hinanden, og de glædede sig ti

. Dansk ornithologisk forenings tidsskrift. Birds -- Periodicals; Birds -- Denmark Periodicals. 123 Da jeg kom tilbage, sad L. et andet Sted, hvorfra den lidt efter fløj bort, og det gentog sig nogle Gange, indtil den endelig syn- tes at være falden til Ro i et ret lavt Fyrretræ, hvor jeg forlod den Kl. 6. 2. September. Jeg mødte i Skoven Kl. 8. Da jeg var kom- men lidt ind i Skoven, opdagede jeg H. siddende i et Træ; jeg. kaldte paa den, men den syntes straks ret ligeglad; lidt efter snakkede den dog med mig, idet den knurrede, som de plejede, naar vi hilste paa hinanden, og de glædede sig ti Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Paul Fearn / Alamy Stock Photo

Image ID:

RD0PBM

File size:

7.1 MB (488.5 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1873 x 1334 px | 31.7 x 22.6 cm | 12.5 x 8.9 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Dansk ornithologisk forenings tidsskrift. Birds -- Periodicals; Birds -- Denmark Periodicals. 123 Da jeg kom tilbage, sad L. et andet Sted, hvorfra den lidt efter fløj bort, og det gentog sig nogle Gange, indtil den endelig syn- tes at være falden til Ro i et ret lavt Fyrretræ, hvor jeg forlod den Kl. 6. 2. September. Jeg mødte i Skoven Kl. 8. Da jeg var kom- men lidt ind i Skoven, opdagede jeg H. siddende i et Træ; jeg. kaldte paa den, men den syntes straks ret ligeglad; lidt efter snakkede den dog med mig, idet den knurrede, som de plejede, naar vi hilste paa hinanden, og de glædede sig til Mad. Ved at lokke med Maden fik jeg den til at komme ned, men den be- tænkte sig længe, inden den kom hen til mig og tog Føden af min Haand. Det glædede mig at se, at den ikke var slet saa dristig som før; thi jeg indsaa, at Faren for dem ligger i deres Dristighed over for Mennesker, som de jo endnu kun kender fra den gode Side. Da der af de italienske Soldater er særlig mange i Byen for Tiden, og de er slemme til at dræbe alle Dyr, især Fugle, kan Hvepsevaagernes Stilling være ret truet. Med Hensyn til at skaffe sig Føde er jeg ikke saa bange for dem, det gaar nok; jeg saa jo, hvor flinke de var til at finde Humle- boet etc, saa Sulten skal nok lære dem det, de mangler i den Retning. Da H. havde faaet et rart lille Maaltid, fløj den langt bort, saa jeg tabte den af Syne og derfor gik for at lede efter L. Medens jeg gik og saa efter den, hørte jeg Musevaager skrige. Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.. Dansk ornitologisk forening. [Kavn] : Den Forening

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts