Alamy logo

. Dansk havebog. 36 fom hi^bfe i)inanben i rette 23inHer. @fu(be t}i nu oj^maafe et ©tt^ffe Sorb meb bette Snftrmnent (fee gig, 2), afftiffer paa SJetning^tinien; bette ffeer i)eb at cpftiOe SSinfetffben faalebe^, at bet ene Snbfnit falber fammen meb 9^etning^^ linien, og i)ebbtoe at flt^tte 3n[trnmentet, inbtil t)i igjennem bet anbet Snbfnit fnnnc faae Eie t>aa ©toffen b. 9kar t)i nu unber O^maalingen cmtrenttig affætte i^ip^^n paa et ®tt)ffe "^^apir og fra a maale til b og antegne Slfftanben, ligefont ogfaa Slfftanben imetlem a og bet *$unft paa dlzU ning^Iinien, ^t>or t)i funne f

. Dansk havebog. 36 fom hi^bfe i)inanben i rette 23inHer. @fu(be t}i nu oj^maafe et ©tt^ffe Sorb meb bette Snftrmnent (fee gig, 2), afftiffer paa SJetning^tinien; bette ffeer i)eb at cpftiOe SSinfetffben faalebe^, at bet ene Snbfnit falber fammen meb 9^etning^^ linien, og i)ebbtoe at flt^tte 3n[trnmentet, inbtil t)i igjennem bet anbet Snbfnit fnnnc faae Eie t>aa ©toffen b. 9kar t)i nu unber O^maalingen cmtrenttig affætte i^ip^^n paa et ®tt)ffe "^^apir og fra a maale til b og antegne Slfftanben, ligefont ogfaa Slfftanben imetlem a og bet *$unft paa dlzU ning^Iinien, ^t>or t)i funne f Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Paul Fearn / Alamy Stock Photo

Image ID:

RD0T2C

File size:

7.1 MB (217.5 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1785 x 1399 px | 30.2 x 23.7 cm | 11.9 x 9.3 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Dansk havebog. 36 fom hi^bfe i)inanben i rette 23inHer. @fu(be t}i nu oj^maafe et ©tt^ffe Sorb meb bette Snftrmnent (fee gig, 2), afftiffer paa SJetning^tinien; bette ffeer i)eb at cpftiOe SSinfetffben faalebe^, at bet ene Snbfnit falber fammen meb 9^etning^^ linien, og i)ebbtoe at flt^tte 3n[trnmentet, inbtil t)i igjennem bet anbet Snbfnit fnnnc faae Eie t>aa ©toffen b. 9kar t)i nu unber O^maalingen cmtrenttig affætte i^ip^^n paa et ®tt)ffe "^^apir og fra a maale til b og antegne Slfftanben, ligefont ogfaa Slfftanben imetlem a og bet *$unft paa dlzU ning^Iinien, ^t>or t)i funne figte tit b, faa i^itle bi^fe tt^enbe 3}?aal angit^e 25inf(en tit Sinien a og b efter ben ®runb^ fætning, at 2 befjenbte Cinier af en triangel beftemme ben 3bie, 9laar man nu i)ebblit>er faalebe^ meb afle Sinierne, flip^^er man for at maale atle be t forrige gigur angit^ne §iæt|}elinier, og giguren BIit>er langt n^^iagtigere fremftiCet. iJlaar man l^ar angii^et alle fine Tlaal paa ben I^jfeligt tjen- tegnebe gigur, ubf^jrer man ©runbtegningen efter ben t^algte 9}?aaIeftof l^jemme og glemmer iffe at tilf^^ie Sorbft^ffet^ 9?etning mob himmelegnene, famt ^t^ortebe^ be nærmefte Cmgit>etfer ere beffafne. ©e mibt i ®runbftt;ffet i^ærenbe ®}enftanbe, 3;^ræer (n), ©uflab^ (m) og 2}anb^utler (1) blitze ubmaalte og angit)ne paa famme 3)?aabe, og man fan Jiu, efterat Sorben paa forffjellige ©teber er unberf^?gt, t 9J?ag ot)ert)eie ben bebfte Slnteg^^ og gorbebring^maabe, og. d m 2. man, efterat ^]øx^ nerne ere betegn nebe meb ©tofte, en 9?etning^Iinie fra a tit g; efter at ^at}e maalt 3lf* ftanbeu fra a til b, f^jger man paa ^Retningslinien bet ©teb, l^oor en ©igtelinie b ban* ner en 9?ett)infel. Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.. Jensen, Frederik Julius Christian, 1811-1873. [

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts