. Dansk havebog. 36 fom hi^bfe i)inanben i rette 23inHer. @fu(be t}i nu oj^maafe et ©tt^ffe Sorb meb bette Snftrmnent (fee gig, 2), afftiffer paa SJetning^tinien; bette ffeer i)eb at cpftiOe SSinfetffben faalebe^, at bet ene Snbfnit falber fammen meb 9^etning^^ linien, og i)ebbtoe at flt^tte 3n[trnmentet, inbtil t)i igjennem bet anbet Snbfnit fnnnc faae Eie t>aa ©toffen b. 9kar t)i nu unber O^maalingen cmtrenttig affætte i^ip^^n paa et ®tt)ffe "^^apir og fra a maale til b og antegne Slfftanben, ligefont ogfaa Slfftanben imetlem a og bet *$unft paa dlzU ning^Iinien, ^t>or t)i funne f
RMRD0T2C. Dansk havebog. 36 fom hi^bfe i)inanben i rette 23inHer. @fu(be t}i nu oj^maafe et ©tt^ffe Sorb meb bette Snftrmnent (fee gig, 2), afftiffer paa SJetning^tinien; bette ffeer i)eb at cpftiOe SSinfetffben faalebe^, at bet ene Snbfnit falber fammen meb 9^etning^^ linien, og i)ebbtoe at flt^tte 3n[trnmentet, inbtil t)i igjennem bet anbet Snbfnit fnnnc faae Eie t>aa ©toffen b. 9kar t)i nu unber O^maalingen cmtrenttig affætte i^ip^^n paa et ®tt)ffe "^^apir og fra a maale til b og antegne Slfftanben, ligefont ogfaa Slfftanben imetlem a og bet *$unft paa dlzU ning^Iinien, ^t>or t)i funne f