Black Friday Offer – Save 25% off all imagery use code: ALAMYBF25

Dansk forstzoologi . rmindre fuldstændig er bortgna-vet, folder sig opefter. Inde iMinen finder man Larven og degrynede Exkrementer. — DisseMiner ses særdeles almindeligpaa Bøgebladene i vore Skove; h3-ppig er der flere eller endogmange Miner paa samme Blad, ja Minerne kan endog undertiden være saa overordentlig talrige,at hele Skoven præges af demog Bøgeløvet i stor Udstrækningsættes ud af Funktion (Corse-litze 1886, Rostrup). I Egeblade findes undertidenlignende Miner af T. (L.) querci-foliella, i Ælleblade af alniella osv. Paa Overfladen af Ege-blade ses hyppig uregelmæs-sige rundagtige hvi

Dansk forstzoologi . rmindre fuldstændig er bortgna-vet, folder sig opefter. Inde iMinen finder man Larven og degrynede Exkrementer. — DisseMiner ses særdeles almindeligpaa Bøgebladene i vore Skove; h3-ppig er der flere eller endogmange Miner paa samme Blad, ja Minerne kan endog undertiden være saa overordentlig talrige,at hele Skoven præges af demog Bøgeløvet i stor Udstrækningsættes ud af Funktion (Corse-litze 1886, Rostrup). I Egeblade findes undertidenlignende Miner af T. (L.) querci-foliella, i Ælleblade af alniella osv. Paa Overfladen af Ege-blade ses hyppig uregelmæs-sige rundagtige hvi Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

The Reading Room / Alamy Stock Photo

Image ID:

2AX0BDN

File size:

7.1 MB (302.9 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1130 x 2210 px | 19.1 x 37.4 cm | 7.5 x 14.7 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Dansk forstzoologi . rmindre fuldstændig er bortgna-vet, folder sig opefter. Inde iMinen finder man Larven og degrynede Exkrementer. — DisseMiner ses særdeles almindeligpaa Bøgebladene i vore Skove; h3-ppig er der flere eller endogmange Miner paa samme Blad, ja Minerne kan endog undertiden være saa overordentlig talrige, at hele Skoven præges af demog Bøgeløvet i stor Udstrækningsættes ud af Funktion (Corse-litze 1886, Rostrup). I Egeblade findes undertidenlignende Miner af T. (L.) querci-foliella, i Ælleblade af alniella osv. Paa Overfladen af Ege-blade ses hyppig uregelmæs-sige rundagtige hvide Pletter, der kan flyde sammen og dækkehele Bladets Overflade eller storeDele deraf; navnlig unge Plan-ter og Rodskud har hyppig alleeller mange Blade dækkede der-med, men undertiden kan desamme Pletter ogsaa forekommei stor Udstrækning paa storreTræer. Disse hvide Pletter skyl-des Minerne af en Møllarve, T.(TiscJieyia) coniplanella. der fin-des under Overhuden paa Over-siden af Bladet; i hver Plet. Fig. 192. Bøgeblad set fra Undersidenmed to Miner af Larven af Tinea fagi-iiella. — Nat. Storr. Tinea complanella. -j^i findes en Larve ^, ofte er der mange Larver i ét Blad. — Paa Guld-borgland optraadte dette Insekt for nogle Aar tilbage (engang iFirserne) i stort Antal overalt paa Distriktet, især langs Veje og iUdkanter, ogsaa paa enkeltstaaende Træer fjærnt fra andre Ege;unge Træer og navnlig lave Egepurrer var mest medtagne, paaældre Træer aftog Angrebet stærkt mod Toppen^. Foruden de nævnte findes endnu talrige minerende Møllarver iBladene af vore Skovtræer, men de har saa ringe Betydning, at dernæppe er Anledning for os til at gaa ind paa dem her^. B. Storsommerfugle (Macrolepidoptera). Larverne med Klamrefodder og nedefter rettet Hoved, leverfrit paa Urter og Træer. — Pupperne uden Tornrækker paa Bag-kroppen. — For storste Delen store eller middelstore Former. I. Fam. Spindere (Bombycidæ). Plumpe Sommerfugle, sædvanlig med matte,

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts