Alamy logo

. Danmarks fauna; illustrerede haandbøger over den danske dyreverden... 70 1. M. boletophagum Marsh. Fig. 24. Kort, højt- hvælvet. Oversiden blank. Sort eller brun, Følehorn, Kæbepalper og Ben rødlige. Pronotum temmelig fint og spredt punkteret. Vingedæk- kerne undertiden meget fint mikrochagrinerede. Punkt- striberne fine. Stribemel- lemrummene meget fint og spredt punkterede. Længde 1,7—2 mm. Almindelig paa fugtig Bund, i Plantemuld og Gød- ning, undertiden ogsaa i Svampe. 5. Cryptopleurum Muls. Fig. 24. Megasternum boletopha- a j i -i. p j p gum. X 20. Adskilt fra den fore- gaaende Slægt ve

. Danmarks fauna; illustrerede haandbøger over den danske dyreverden... 70 1. M. boletophagum Marsh. Fig. 24. Kort, højt- hvælvet. Oversiden blank. Sort eller brun, Følehorn, Kæbepalper og Ben rødlige. Pronotum temmelig fint og spredt punkteret. Vingedæk- kerne undertiden meget fint mikrochagrinerede. Punkt- striberne fine. Stribemel- lemrummene meget fint og spredt punkterede. Længde 1,7—2 mm. Almindelig paa fugtig Bund, i Plantemuld og Gød- ning, undertiden ogsaa i Svampe. 5. Cryptopleurum Muls. Fig. 24. Megasternum boletopha- a j i -i. p j p gum. X 20. Adskilt fra den fore- gaaende Slægt ve Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

The Book Worm / Alamy Stock Photo

Image ID:

RD1XY2

File size:

7.1 MB (378.8 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1470 x 1700 px | 24.9 x 28.8 cm | 9.8 x 11.3 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Danmarks fauna; illustrerede haandbøger over den danske dyreverden... 70 1. M. boletophagum Marsh. Fig. 24. Kort, højt- hvælvet. Oversiden blank. Sort eller brun, Følehorn, Kæbepalper og Ben rødlige. Pronotum temmelig fint og spredt punkteret. Vingedæk- kerne undertiden meget fint mikrochagrinerede. Punkt- striberne fine. Stribemel- lemrummene meget fint og spredt punkterede. Længde 1,7—2 mm. Almindelig paa fugtig Bund, i Plantemuld og Gød- ning, undertiden ogsaa i Svampe. 5. Cryptopleurum Muls. Fig. 24. Megasternum boletopha- a j i -i. p j p gum. X 20. Adskilt fra den fore- gaaende Slægt ved, at Oversiden er tyndt behaaret, at Mundskjoldet er adskilt fra Panden ved en i Midten afbrudt Tvær- fure, at Pronotums Sider i Midten er stumpvink- let udvidede, at Prosternal- og Mesosternalpla- derne er større og bredere, at Metasternum er forsynet med en tvebuet, skraat fremadrettet Laar- linie paa hver Side, og at Forskinnebenene mang- ler Udsnit ved Spidsen.. Oversigt over Arterne. De inderste af Vingedækkernes Stribemellem- rum kun bagtil tydeligt hvælvede, de yderste ikke paafaldende stærkt hvælvede. Mindre, 1,6—2 mm 1. minutum. Vingedækkernes Stribemeliemrum hvælvede i hele deres Længde, de yderste paafaldende stærkt, næsten kølformet hvælvede. Større, 2,1—2,2 mm 2. crenåtum.. Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.. Dansk naturhistorisk forening. København, G. E. C. Gad

Save up to 30% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts