. Danmarks fauna; illustrerede haandbøger over den danske dyreverden... 252 disse to Kitindele danner alene Rammen om Kraniets bagerste Aabning. Den tredie af de faste Kitindele er Fron- tale, den uparrede Plade, der ligger paa Oversiden, og som danner den øvre Halvdel af Mundrammen; det naar kun undtagelsesvis tilbage til Kraniets Bagrand. Paa hver Side af Frontales frie Forrand er der et mere eller min- dre skarpt Forhjørne, Pandehjørnerne (Anguli frontales), Kæbe Følehorn Ocelgruppe. Fig. 6. Nebria brevicollis, Hovedets Underside. medens det midterste Stykke af Forranden udgøres af Na- sale

. Danmarks fauna; illustrerede haandbøger over den danske dyreverden... 252 disse to Kitindele danner alene Rammen om Kraniets bagerste Aabning. Den tredie af de faste Kitindele er Fron- tale, den uparrede Plade, der ligger paa Oversiden, og som danner den øvre Halvdel af Mundrammen; det naar kun undtagelsesvis tilbage til Kraniets Bagrand. Paa hver Side af Frontales frie Forrand er der et mere eller min- dre skarpt Forhjørne, Pandehjørnerne (Anguli frontales), Kæbe Følehorn Ocelgruppe. Fig. 6. Nebria brevicollis, Hovedets Underside. medens det midterste Stykke af Forranden udgøres af Na- sale Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Central Historic Books / Alamy Stock Photo

Image ID:

PFHPAB

File size:

7.1 MB (248.6 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1700 x 1470 px | 28.8 x 24.9 cm | 11.3 x 9.8 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Danmarks fauna; illustrerede haandbøger over den danske dyreverden... 252 disse to Kitindele danner alene Rammen om Kraniets bagerste Aabning. Den tredie af de faste Kitindele er Fron- tale, den uparrede Plade, der ligger paa Oversiden, og som danner den øvre Halvdel af Mundrammen; det naar kun undtagelsesvis tilbage til Kraniets Bagrand. Paa hver Side af Frontales frie Forrand er der et mere eller min- dre skarpt Forhjørne, Pandehjørnerne (Anguli frontales), Kæbe Følehorn Ocelgruppe. Fig. 6. Nebria brevicollis, Hovedets Underside. medens det midterste Stykke af Forranden udgøres af Na- sale (eller Clypeus), der varierer meget. Ocellerne er ord- net i en Gruppe paa 6 fortil paa hver Side, kun hos faa er Antallet ringere, og kun ganske enkelte er helt blinde. Følehornene (Antennerne) sidder i Kraniets Forhjørner, de er 4-leddede med et oftest ganske lille Følehornsved- hæng paa Ydersiden af 3. Led. Kindbakkerne (Mandiblerne) er altid veludviklede og har en som Regel ligeledes vel- udviklet Kindbakketand (Retinaculum); som oftest er Kind- bakkerne af den slanke, seglformede Type, men hos et mindre Antal Slægter er de ganske korte, hos enkelte Arter endda næppe længere end brede. Kæberne (Maxil- lerne) bestaar af et ganske kort, halvringformet Grundled (Cardo) og en veludviklet Stamme (Stipes), der bærer Bør-. Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.. Dansk naturhistorisk forening. København, G. E. C. Gad