. Danmarks fauna; illustrerede haandbøger over den danske dyreverden... 24 Ikke almindelig (J, 0). I affald i kældere og udhuse, under kvas og løv og i smuld ved foden af halm- og høstakke; i Dyrehaven hyppigt i stort antal i affald i dyrehusene og i kompostbunkerne ved disse. Apr.—okt.. Fig. 11. Oligota inflata. x50. 4. O. pårva Kr. Let kendelig ved temmelig smal, ret kort tilspidset krop, ringe størrelse, ret skarpt 3-leddet føle- hornskølle, lys bagkropsspids og ved, at 5. frie rygled er meget længere end 4. Sortbrun, brun eller rødbrun, 5. frie rygled, undtagen fortil, og de følgende rygle

. Danmarks fauna; illustrerede haandbøger over den danske dyreverden... 24 Ikke almindelig (J, 0). I affald i kældere og udhuse, under kvas og løv og i smuld ved foden af halm- og høstakke; i Dyrehaven hyppigt i stort antal i affald i dyrehusene og i kompostbunkerne ved disse. Apr.—okt.. Fig. 11. Oligota inflata. x50. 4. O. pårva Kr. Let kendelig ved temmelig smal, ret kort tilspidset krop, ringe størrelse, ret skarpt 3-leddet føle- hornskølle, lys bagkropsspids og ved, at 5. frie rygled er meget længere end 4. Sortbrun, brun eller rødbrun, 5. frie rygled, undtagen fortil, og de følgende rygle Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Paul Fearn / Alamy Stock Photo

Image ID:

RD1BY2

File size:

7.1 MB (327.3 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1277 x 1957 px | 21.6 x 33.1 cm | 8.5 x 13 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Danmarks fauna; illustrerede haandbøger over den danske dyreverden... 24 Ikke almindelig (J, 0). I affald i kældere og udhuse, under kvas og løv og i smuld ved foden af halm- og høstakke; i Dyrehaven hyppigt i stort antal i affald i dyrehusene og i kompostbunkerne ved disse. Apr.—okt.. Fig. 11. Oligota inflata. x50. 4. O. pårva Kr. Let kendelig ved temmelig smal, ret kort tilspidset krop, ringe størrelse, ret skarpt 3-leddet føle- hornskølle, lys bagkropsspids og ved, at 5. frie rygled er meget længere end 4. Sortbrun, brun eller rødbrun, 5. frie rygled, undtagen fortil, og de følgende rygled klart rødgule, følehorn og ben gule, de førstes kølle sortbrun. Oversidens behåring finere og tættere end hos O. pusillima. Følehorne- nes 7. led lille, ikke eller næppe bredere end 6. led og derfor ikke dannende nogen tydelig overgang til den 3-leddede kølle (fig. 9). Pronotum noget over 1/2 gang bredere end langt, lin I punkteret. Vingedækkerne tydeligt længere og. Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.. Dansk naturhistorisk forening. København, G. E. C. Gad

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts