Alamy logo

. Danmarks fauna; illustrerede haandbøger over den danske dyreverden... . 19 cyster (især hos Margeliderne). Maven er hyppigst flaskeformet, af meget forskellig Størrelse; i dens Sidevægge ligger Gonaderne (som hos enkelte For- mer kan strække sig et kort Stykke ud langs Radiærkanalerne). Gonaderne kan danne en sluttet Ring omkring Manubrium eller ved lodrette Stri- ber være delt i 4 interradiale eller 8 adradiale Dele (sjældnere er der 5 eller et andet Antal Gonader). Undertiden er Maven ikke fæstet direkte til Subumbrella, men til en fra dennes Midte udgaaende gelatinøs Udvæxt, der kaldes Ma

. Danmarks fauna; illustrerede haandbøger over den danske dyreverden... . 19 cyster (især hos Margeliderne). Maven er hyppigst flaskeformet, af meget forskellig Størrelse; i dens Sidevægge ligger Gonaderne (som hos enkelte For- mer kan strække sig et kort Stykke ud langs Radiærkanalerne). Gonaderne kan danne en sluttet Ring omkring Manubrium eller ved lodrette Stri- ber være delt i 4 interradiale eller 8 adradiale Dele (sjældnere er der 5 eller et andet Antal Gonader). Undertiden er Maven ikke fæstet direkte til Subumbrella, men til en fra dennes Midte udgaaende gelatinøs Udvæxt, der kaldes Ma Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

The Book Worm / Alamy Stock Photo

Image ID:

RD1WY3

File size:

7.1 MB (118.6 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1455 x 1717 px | 24.6 x 29.1 cm | 9.7 x 11.4 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Danmarks fauna; illustrerede haandbøger over den danske dyreverden... . 19 cyster (især hos Margeliderne). Maven er hyppigst flaskeformet, af meget forskellig Størrelse; i dens Sidevægge ligger Gonaderne (som hos enkelte For- mer kan strække sig et kort Stykke ud langs Radiærkanalerne). Gonaderne kan danne en sluttet Ring omkring Manubrium eller ved lodrette Stri- ber være delt i 4 interradiale eller 8 adradiale Dele (sjældnere er der 5 eller et andet Antal Gonader). Undertiden er Maven ikke fæstet direkte til Subumbrella, men til en fra dennes Midte udgaaende gelatinøs Udvæxt, der kaldes Mavestilk. r^. ^ o • . Fig. 6. Sarsia tu- Mavehulen kan foroven være bulosa, øverste hvælvet op i den apikale Gelémasse ^^^ af Manubri- ^ ^ um med Apikal- og danne etApikalkammer (f. Ex. kammer og Api- hos Sarsia tubulosa, Fig. 6), eller ^aikanal {efter ' ° ^' Kramp). sende en ganske tynd, blindt en- dende Apikalkanal op i Geléen (f. Ex. hos Steenstrupia nutans, Fig. 9 c). Undertiden er baade Apikalkammer og Apikalkanal tilstede (Fig. 6). Radiærkanalernes Antal er næsten altid 4, sjældent 5, 6 eller 8, og de er som Regel simple, ugrenede; hos nogle faa Arter er de grenede eller forsynede med lappede Udposninger til Siderne. Ringkanal mangler hos Familien Williadæ; hos nogle Calycopsider udgaar der fra Ringkanalen centripetale Kanaler, der løber et Stykke opefter paa Subumbrella. Tentaklerne er som Regel hule; de er tilstede i meget forskelligt Antal; hos Cladonemiderne er 2*. Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.. Dansk naturhistorisk forening. København, G. E. C. Gad

Save up to 30% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts