Alamy logo

. Danmarks fauna; illustrerede haandbøger over den danske dyreverden... 165 længdefure. Læggerørets klapper lange som subgeni- talpladen. Pandelistens nederste del forsynet med en fure. Forvingerne når ud over bagknæene eller til bag- knæene. Bagvingerne røgagtigt farvede. Antal tappe i filen: S 100-140; ? 90-135. Længde: S 13-15 mm; ? 20-24 mm. Ægkapslerne er 7-12,5 mm lange og overfladen be- står af et hærdnet sekret. Kapslen kan indeholde op til 10 æg, der er skråtstillede i forhold til kapslens længde-. Fig. 57. Forvinge af Omocestus viridulus ^, x 7. retning. Æggene er 4-4,6 mm lange, sna

. Danmarks fauna; illustrerede haandbøger over den danske dyreverden... 165 længdefure. Læggerørets klapper lange som subgeni- talpladen. Pandelistens nederste del forsynet med en fure. Forvingerne når ud over bagknæene eller til bag- knæene. Bagvingerne røgagtigt farvede. Antal tappe i filen: S 100-140; ? 90-135. Længde: S 13-15 mm; ? 20-24 mm. Ægkapslerne er 7-12,5 mm lange og overfladen be- står af et hærdnet sekret. Kapslen kan indeholde op til 10 æg, der er skråtstillede i forhold til kapslens længde-. Fig. 57. Forvinge af Omocestus viridulus ^, x 7. retning. Æggene er 4-4,6 mm lange, sna Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Central Historic Books / Alamy Stock Photo

Image ID:

PFGNN5

File size:

7.1 MB (254.4 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3359 x 744 px | 28.4 x 6.3 cm | 11.2 x 2.5 inches | 300dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Danmarks fauna; illustrerede haandbøger over den danske dyreverden... 165 længdefure. Læggerørets klapper lange som subgeni- talpladen. Pandelistens nederste del forsynet med en fure. Forvingerne når ud over bagknæene eller til bag- knæene. Bagvingerne røgagtigt farvede. Antal tappe i filen: S 100-140; ? 90-135. Længde: S 13-15 mm; ? 20-24 mm. Ægkapslerne er 7-12,5 mm lange og overfladen be- står af et hærdnet sekret. Kapslen kan indeholde op til 10 æg, der er skråtstillede i forhold til kapslens længde-. Fig. 57. Forvinge af Omocestus viridulus ^, x 7. retning. Æggene er 4-4,6 mm lange, snavset hvidlig- brune med en fin struktur (fig. 38). Lynggræshoppen findes hovedsagelig på noget fug- tige steder, men kan dog også findes på mere tørre lokaliteter. Den findes ofte i selskab med Metrioptera brachyptera. Den kan findes i lysninger i skove og i plantager (eks. Nord- og Vestjylland), i enge, i grøfte- kanter, hvor den kan være meget almindelig og på fugtige heder. Hannen flyver livligt på varme dage og er meget aktiv, medens hunnen holder sig mere i ro. Stridulationen minder om en tikken: sik sik sik . ., og hver strofe varer 10-12 sekunder, undertiden læn- gere (op til et minut). Begyndelsen af strofen er svag, hvorefter den stiger i løbet af nogle sekunder til fuld styrke. Afslutningen er brat. Efter endt strofe kan den flyve eller springe til et nyt sted, hvor strofen gentages. Den har en meget tidlig udvikling. De første nymfer. Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.. Dansk naturhistorisk forening. København, G. E. C. Gad

Save up to 30% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts