. Danmarks fauna, Biller. Beetles. 31 Midtfure, der bagtil passerer en Midtgrube, og med 2 Sidefurer, der bagtil udmunder i en Grube; de 3 Gruber indbyrdes forbundne ved en Tvær- fure. Vingedækkerne stærkt hvælvede, med af- satte Sidedækker. Bag- kroppens 1. frie Rygled mindst dobbelt saa langt som 2., fortil med 3 Gruber, adskilte ved 2 kraftige Længdelister. 1. Bugled meget kort, kor- tere end Baghofterne. Laarene lange, køllefor- mede, indsnørede foran Spidsen. Fødderne med 2 ulige lange Kløer. 1. B. venustus Rei- chenb. (Fig. 11). Rødbrun, Bagkroppen og ofte Hoved og Pronotum mørkere. Ho-

. Danmarks fauna, Biller. Beetles. 31 Midtfure, der bagtil passerer en Midtgrube, og med 2 Sidefurer, der bagtil udmunder i en Grube; de 3 Gruber indbyrdes forbundne ved en Tvær- fure. Vingedækkerne stærkt hvælvede, med af- satte Sidedækker. Bag- kroppens 1. frie Rygled mindst dobbelt saa langt som 2., fortil med 3 Gruber, adskilte ved 2 kraftige Længdelister. 1. Bugled meget kort, kor- tere end Baghofterne. Laarene lange, køllefor- mede, indsnørede foran Spidsen. Fødderne med 2 ulige lange Kløer. 1. B. venustus Rei- chenb. (Fig. 11). Rødbrun, Bagkroppen og ofte Hoved og Pronotum mørkere. Ho-  Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Central Historic Books / Alamy Stock Photo

Image ID:

PFHMCF

File size:

7.1 MB (245.9 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1239 x 2017 px | 21 x 34.2 cm | 8.3 x 13.4 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Danmarks fauna, Biller. Beetles. 31 Midtfure, der bagtil passerer en Midtgrube, og med 2 Sidefurer, der bagtil udmunder i en Grube; de 3 Gruber indbyrdes forbundne ved en Tvær- fure. Vingedækkerne stærkt hvælvede, med af- satte Sidedækker. Bag- kroppens 1. frie Rygled mindst dobbelt saa langt som 2., fortil med 3 Gruber, adskilte ved 2 kraftige Længdelister. 1. Bugled meget kort, kor- tere end Baghofterne. Laarene lange, køllefor- mede, indsnørede foran Spidsen. Fødderne med 2 ulige lange Kløer. 1. B. venustus Rei- chenb. (Fig. 11). Rødbrun, Bagkroppen og ofte Hoved og Pronotum mørkere. Ho- vedet med et Indtryk paa hver Side, bagtil paa hver Side med en skarp Køl, Issen undertiden med Køl. Pronotum bagtil paa hver Side med en lille Knude. Vingedækkerne meget fint punkterede. Længde 2—2, 3 mm. cJ: Følehornenes Endeled paa Undersiden ved Roden med en lille Torn. Mellembenenes Hofteringe med en lille Tand. Mellemlaarene midt paa Indersiden med en yderst lille Torn, Mellemskinnebenene paa Indersiden ud- videde svagt foran Spidsen og herfra til Spidsen udbuede. I Muld af hule Træer eller under Bark, sjælden. Ved Storkevad Station i Grib Skov (under Birkebark), i Konge-. Fig. 11. Batrisus venustus. X 19.. Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.. Dansk naturhistorisk forening; Hansen, Victor, 1889-; Rye, Bertram George; Henriksen, Kai Ludvig, 1888-1940; Larsson, Sv. G. (Sven Gisle), 1904-1984. København : G. E. C. Gad

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts