. Danmarks fauna, Biller. Beetles. 200 retvinklede Baghjørner næppe bagudtrukne og de bredt randede Sider svagt udbuede foran Baghjørnerne samt ved, at Oversiden ikke er netridset eller kornet i Grun- den, men glat og temmelig kraftigt, ikke særlig tæt punk- teret, og at Pygidiums Bagrand er utandet og fint randet. B. litorålis Thoms. Temmelig bred og hvælvet. Oversiden ret blank; sort eller brun. Vingedækkernes Spids og Pronotums Siderande lysere. Benene rødgule, Følehornene brunlige, med lysere Rod. Vingedækkerne c. saa lange som tilsam- men brede. Siderne svagt rundede. Længde 0,75— 0,8 mm.

. Danmarks fauna, Biller. Beetles. 200 retvinklede Baghjørner næppe bagudtrukne og de bredt randede Sider svagt udbuede foran Baghjørnerne samt ved, at Oversiden ikke er netridset eller kornet i Grun- den, men glat og temmelig kraftigt, ikke særlig tæt punk- teret, og at Pygidiums Bagrand er utandet og fint randet. B. litorålis Thoms. Temmelig bred og hvælvet. Oversiden ret blank; sort eller brun. Vingedækkernes Spids og Pronotums Siderande lysere. Benene rødgule, Følehornene brunlige, med lysere Rod. Vingedækkerne c. saa lange som tilsam- men brede. Siderne svagt rundede. Længde 0,75— 0,8 mm. Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Central Historic Books / Alamy Stock Photo

Image ID:

PFHM1F

File size:

7.1 MB (294.9 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1857 x 1345 px | 31.4 x 22.8 cm | 12.4 x 9 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Danmarks fauna, Biller. Beetles. 200 retvinklede Baghjørner næppe bagudtrukne og de bredt randede Sider svagt udbuede foran Baghjørnerne samt ved, at Oversiden ikke er netridset eller kornet i Grun- den, men glat og temmelig kraftigt, ikke særlig tæt punk- teret, og at Pygidiums Bagrand er utandet og fint randet. B. litorålis Thoms. Temmelig bred og hvælvet. Oversiden ret blank; sort eller brun. Vingedækkernes Spids og Pronotums Siderande lysere. Benene rødgule, Følehornene brunlige, med lysere Rod. Vingedækkerne c. saa lange som tilsam- men brede. Siderne svagt rundede. Længde 0, 75— 0, 8 mm. Lever paa fugtig Bund, _ især paa Enge under Hø ^ og kunde muligvis findes hos os.]. Fig. 81. Højre Flyvevinge af Acrotrichis. 12. Acrotrichis Motsch. (Trichopteryx Kirby). Kroppen oftest ret bred. Oversiden fint behaaret, i Grunden fint netridset (eller chagri- neret) og kornet. Følehornene slanke, oftest længst hos ?, de mellemste Led i det højeste indsnørede bag Spidsen, uden Haarkrans. Pronotum bredt, tilsmalnet betydeligt fortil, ikke eller kun svagt bagtil, bredest ved Roden eller lidt foran denne, Bagranden mere eller mindre tydeligt udskaaret, ofte tve- eller trebuet, Baghjørnerne mere eller mindre stærkt bagudtrukne og omfattende Vinge- dækkernes Skuldre, Farven oftest lysere mod Siderne. Vingedækkerne oftest ret korte. Farven bagtil lysere. Mellembrystet med skarp Køl, Mel- lemhofterne adskilt fra hinanden. Afstanden mel- lem Baghofterne c. Vi af Bagbrystets Bagrand;. Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.. Dansk naturhistorisk forening; Hansen, Victor, 1889-; Rye, Bertram George; Henriksen, Kai Ludvig, 1888-1940; Larsson, Sv. G. (Sven Gisle), 1904-1984. København : G. E. C. Gad

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts