Czechy Praga 02.02.1993. Zaprzysiê¿enie Vaclava Havla na prezydenta Republiki Czeskiej. Nz. Vaclav Havel (2L) z ma³¿onk¹ Olg¹ (L), prezydent Republiki Wêgierskiej Arpad Goencz (P), w zamku praskim na Hradczanach. msa PAP/Maciej Belina Brzozowski Czech Republic Prague 02 February 1993. The swearing-in ceremony of Vaclav Havel as the president of the Czech Republic. Pictured: Vaclav Havel (2nd left) with First Lady Olga (left), Hungarian President Arpad Goencz (right) at Prague's Hradcany Castle. msa PAP/Maciej Belina Brzozowski

Czechy Praga 02.02.1993. Zaprzysiê¿enie Vaclava Havla na prezydenta Republiki Czeskiej. Nz. Vaclav Havel (2L) z ma³¿onk¹ Olg¹ (L), prezydent Republiki Wêgierskiej Arpad Goencz (P), w zamku praskim na Hradczanach. msa  PAP/Maciej Belina Brzozowski         Czech Republic Prague 02 February 1993. The swearing-in ceremony of Vaclav Havel as the president of the Czech Republic. Pictured: Vaclav Havel (2nd left) with First Lady Olga (left), Hungarian President Arpad Goencz (right) at Prague's Hradcany Castle.    msa  PAP/Maciej Belina Brzozowski Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2HADFJ9

File size:

27.8 MB (1.1 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2528 px | 32.5 x 21.4 cm | 12.8 x 8.4 inches | 300dpi

Date taken:

2 February 1993

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.