Cylchgrawn yr Ysgol Sabbothol. English: A weekly Welsh language religious periodical serving the Sunday schools of the Calvinist Methodist denomination. The periodical's main contents were religious articles alongside news related to the Sunday schools and poetry. The periodical was edited by the minister John Richard Hughes (1828-1893) with the minister Richard Jones (Glan Alaw, 1838-1925) serving as poetry editor. Cymraeg: Cylchgrawn crefyddol wythnosol, Cymraeg ei iaith, a oedd yn gwasanaethu ysgolion Sul yr enwad Methodistiaid Calfinaidd. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau crefyddol

- Image ID: P5Y42K
Cylchgrawn yr Ysgol Sabbothol. English: A weekly Welsh language religious periodical serving the Sunday schools of the Calvinist Methodist denomination. The periodical's main contents were religious articles alongside news related to the Sunday schools and poetry. The periodical was edited by the minister John Richard Hughes (1828-1893) with the minister Richard Jones (Glan Alaw, 1838-1925) serving as poetry editor. Cymraeg: Cylchgrawn crefyddol wythnosol, Cymraeg ei iaith, a oedd yn gwasanaethu ysgolion Sul yr enwad Methodistiaid Calfinaidd. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau crefyddol
The Picture Art Collection / Alamy Stock Photo
Image ID: P5Y42K
Cylchgrawn yr Ysgol Sabbothol. English: A weekly Welsh language religious periodical serving the Sunday schools of the Calvinist Methodist denomination. The periodical's main contents were religious articles alongside news related to the Sunday schools and poetry. The periodical was edited by the minister John Richard Hughes (1828-1893) with the minister Richard Jones (Glan Alaw, 1838-1925) serving as poetry editor. Cymraeg: Cylchgrawn crefyddol wythnosol, Cymraeg ei iaith, a oedd yn gwasanaethu ysgolion Sul yr enwad Methodistiaid Calfinaidd. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau crefyddol ynghyd a newyddion ynglŷn â'r ysgolion Sul a barddoniaeth. Golygwyd y cylchgrawn gan y gweinidog John Richard Hughes (1828-1893) gyda'r gweinidog Richard Jones (Glan Alaw, 1838-1925) yn is-olygydd barddoniaeth 396 Cylchgrawn yr Ysgol Sabbothol (Welsh Journal)

Search stock photos by tags