China, Zhouzhuang, 2011
RFMB46EBChina, Zhouzhuang, 2011
Zhouzhuang Water Town, Shanghai China
RMD8C9R4Zhouzhuang Water Town, Shanghai China
China, Zhouzhuang, 2011
RFMBCH4MChina, Zhouzhuang, 2011
China, Zhouzhuang, 2011
RFMBCH62China, Zhouzhuang, 2011
China, Zhouzhuang, 2011
RFMBCH4YChina, Zhouzhuang, 2011
China, Zhouzhuang, 2011
RFMBCH57China, Zhouzhuang, 2011
China, Zhouzhuang, 2011
RFMBCH59China, Zhouzhuang, 2011
China, Zhouzhuang, 2011
RFMBCH51China, Zhouzhuang, 2011
China, Zhouzhuang, 2011
RFMB46E7China, Zhouzhuang, 2011
China, Zhouzhuang, 2011
RFMB46E8China, Zhouzhuang, 2011
China, Zhouzhuang, 2011
RFMBCH4JChina, Zhouzhuang, 2011
China, Zhouzhuang, 2011
RFMB46E4China, Zhouzhuang, 2011