. Cesk houby. Fungi -- Czech Republic. Pod lipami v ŽehuÅ¡ickém parku v srpnu 1020 sbÃ-ral p. uÄ. MaxiniovtÄ. TvoÅi vždj^ mohutné chomáÄe a trsy. LiÅ¡Ã- se ode vÅ¡ech Psalliot vytvoÅovánÃ-m trvalého, rýhovaného prstence závojového a pod nÃ-m jeÅ¡tÄ Åadou dalÅ¡Ã-ch prstenců botkových, z nichž hoÅejÅ¡Ã- jsou dobÅe vyvinuty, ddlejÅ¡i nezÅetelné. Také kulalé výtr. jsou tu význaÄné. SoudÃ-m, že tu jde o nový typ r. l'salliota. Ps. autumnalis sp. n. /â . pod-iiuiiÃ-. MenÅ¡Ã-, ale dosti mas. Kl. 4 až 5 cm, nÃ-zce sklen, rozlož., tciiiiiÄ larÅ¥ozu^ liiiÄdý, hrubými vlákny..

- Image ID: RJD68K
. Cesk houby. Fungi -- Czech Republic. Pod lipami v ŽehuÅ¡ickém parku v srpnu 1020 sbÃ-ral p. uÄ. MaxiniovtÄ. TvoÅi vždj^ mohutné chomáÄe a trsy. LiÅ¡Ã- se ode vÅ¡ech Psalliot vytvoÅovánÃ-m trvalého, rýhovaného prstence závojového a pod nÃ-m jeÅ¡tÄ Åadou dalÅ¡Ã-ch prstenců botkových, z nichž hoÅejÅ¡Ã- jsou dobÅe vyvinuty, ddlejÅ¡i nezÅetelné. Také kulalé výtr. jsou tu význaÄné. SoudÃ-m, že tu jde o nový typ r. l'salliota. Ps. autumnalis sp. n. /â . pod-iiuiiÃ-. MenÅ¡Ã-, ale dosti mas. Kl. 4 až 5 cm, nÃ-zce sklen, rozlož., tciiiiiÄ larÅ¥ozu^ liiiÄdý, hrubými vlákny..
Library Book Collection / Alamy Stock Photo
Image ID: RJD68K
. Cesk houby. Fungi -- Czech Republic. Pod lipami v ŽehuÅ¡ickém parku v srpnu 1020 sbÃ-ral p. uÄ. MaxiniovtÄ. TvoÅi vždj^ mohutné chomáÄe a trsy. LiÅ¡Ã- se ode vÅ¡ech Psalliot vytvoÅovánÃ-m trvalého, rýhovaného prstence závojového a pod nÃ-m jeÅ¡tÄ Åadou dalÅ¡Ã-ch prstenců botkových, z nichž hoÅejÅ¡Ã- jsou dobÅe vyvinuty, ddlejÅ¡i nezÅetelné. Také kulalé výtr. jsou tu význaÄné. SoudÃ-m, že tu jde o nový typ r. l'salliota. Ps. autumnalis sp. n. /â . pod-iiuiiÃ-. MenÅ¡Ã-, ale dosti mas. Kl. 4 až 5 cm, nÃ-zce sklen, rozlož., tciiiiiÄ larÅ¥ozu^ liiiÄdý, hrubými vlákny.. Obr. 88. Psalliota bivelata \'el. SlabÄ zmenÅ¡. Dle MaximoviÄe. jeÅ¡ ale Å¡upiny netvoÅÃ-, na poi'rchu protkaný, hladký, na okr. zl)_\iky vela ovÄÅ¡ený. TÅ. zdiélÃ- pr. kl., i cm tk, hladký, dolů ztcniený, bledý, nahoÅe Å¡edÄ mourový, s mizivým prstencem. L. Imsté, bÅich., do- spÄlé ÄernohnÄdé (v mládÃ- Å). Výtr. vejÄitoeUipt., nrestejnostraimé, prfihlednÄ hnÄdé, vcliÃ-cc, toâ1311. IHiž. na Åezu tmavé Å¡edÄ fialová. Xa zaÄátku listopadu 1917 na travinÄ pod lomy u Alnichovic na mÃ-stÄ v letÄ velice vyhÅÃ-vaném a vyprahlém. Jest podivná peÄárka, již nelze ani s Ps. campestris ani s l's. arveiisis ani Ps. praticola spojiti. Bohužel, nalezl jsem jen dospÄlé houby. b) Druhx drobné, ano i gracilni, tence mas., výtr. menÅ¡Ã- 5 i^. Ps. nigricans sp. n. P. Äernavá. Obr. 89. Kl. 3â5 cm, tence mas., pra\-id. iikniuhlý. mÃ-rnÄ sklen., hladký, na bÃ-lé pÅdé hnsté drobné o<i8. Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.. Velenovsk, Josef, 1858-1949. Praze : Cesk

Similar stock images