Alamy logo

. Cesk houby. Fungi -- Czech Republic. p?iokrov?lé (var. alba m.). Tak u Kunic v hab?í v srpnu. — A. mappa jest také krut? jedovatá a titn nebezpe?n?jší, pon?vadž v mládí, když dere se ze zem?, pon?kud se podobá mladým žampion?m (Ps. arvensis), jež bobužel ?asto v její spole?nosti rostou. Veliká hlíza na basi a odporný zápach každému m?že býti dobrým vodítkejm, i když kl. byl hladký bez šupin. A. junquillea Quél. 1876. (A. citrina (lOmi.) K. ?o)ihyl(r:'ii. 'o- dobná a p?íibuzná p?ed., ale kl. vždy syt? cifronov? Slutý s útle ?ár- kovaným okr., se sporými vel- k>mii šupinami. Tr. bily s bíl

. Cesk houby. Fungi -- Czech Republic. p?iokrov?lé (var. alba m.). Tak u Kunic v hab?í v srpnu. — A. mappa jest také krut? jedovatá a titn nebezpe?n?jší, pon?vadž v mládí, když dere se ze zem?, pon?kud se podobá mladým žampion?m (Ps. arvensis), jež bobužel ?asto v její spole?nosti rostou. Veliká hlíza na basi a odporný zápach každému m?že býti dobrým vodítkejm, i když kl. byl hladký bez šupin. A. junquillea Quél. 1876. (A. citrina (lOmi.) K. ?o)ihyl(r:'ii. 'o- dobná a p?íibuzná p?ed., ale kl. vždy syt? cifronov? Slutý s útle ?ár- kovaným okr., se sporými vel- k>mii šupinami. Tr. bily s bíl Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Library Book Collection / Alamy Stock Photo

Image ID:

RJD77P

File size:

7.1 MB (547.8 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1371 x 1822 px | 23.2 x 30.9 cm | 9.1 x 12.1 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Cesk houby. Fungi -- Czech Republic. p?iokrov?lé (var. alba m.). Tak u Kunic v hab?í v srpnu. — A. mappa jest také krut? jedovatá a titn nebezpe?n?jší, pon?vadž v mládí, když dere se ze zem?, pon?kud se podobá mladým žampion?m (Ps. arvensis), jež bobužel ?asto v její spole?nosti rostou. Veliká hlíza na basi a odporný zápach každému m?že býti dobrým vodítkejm, i když kl. byl hladký bez šupin. A. junquillea Quél. 1876. (A. citrina (lOmi.) K. ?o)ihyl(r:'ii. 'o- dobná a p?íibuzná p?ed., ale kl. vždy syt? cifronov? Slutý s útle ?ár- kovaným okr., se sporými vel- k>mii šupinami. Tr. bily s bílým piDStenncem/s hru- škovitou, ko?e- n ovitou hlízou, na okr. široce poš vitou a t?. objíímající. je- dlá a výbdrná houba. Již v kv?tnu, v borových lesích, vzácn?. Ce.ští my- kologové (P.ezd?ka j.) ji z Cecil op?tn? citují, já jsem se s ní ale posud ne- setkal. Za to ale obdržel jsem z du- bin (opuka) u Chlumce n. C. (Ri- .u;ellová) v /áíí 19lí) následující odr?du: 'elikost i zjev A. maiipa, ale nikde uic žlutéiio. lvi. hladký, na okr. ne- ?árkovaný, nejprv oled? šed? okrový, pak b?lavý, bí- lými velikými šupinami veiovými pokrytý. T?. asi i cm ti., rovný, bílý. irobne šupinkat? mrtnatý, s mizivým prstencen., na basi s m?kkou kulovitou hlízou, na ní.i sedí vysoká, tr. objímající, tiská pochvu. L. bílé, široké, úzké, u tr. zaoblené. Výtr. kulaté 10—12 fi. — A. mappa se liší hlízou kulatou, na okr. zubatou. A. junquillea se liší žlutostí, rýhovaným kl. a ellipt. výtrusy. Po- dobná jedna forma existuje pod jménem //. ainici Gil.. Obr. J-. Amanit?. phalloidcs It. .Vlladé stadium. /fy.i. Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.. Velenovsk, Josef, 1858-1949. Praze : Cesk Botanick

Save up to 30% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts