. Cesk houby. Fungi -- Czech Republic. Å¡lÃ-Ã-té, až skoÅicové, vespod bÃ-le vláseiiité, s krátkou, tlustou stopkou. VÅec. dlouze válcov., na konci rovnÄ uÅ¥atá. Paraf. velmi sporé, jednoduché, na konci ztluÅ¡tÄlé a žlutohnÄdÄ zbarvené. Výtr. ellipt., hladké, bez tÄl., 25â30 //. V dubnu a kvÄtnu na holé zemi na teplých, vyhÅÃ-vaných sluncem lesnÃ-ch holinách po celých Cechách rozÅ¡Ã-Åená, jedlá, chutná houba. PÅicházÃ- také v množstvÃ- každý rok na Pražský trh pod jménem »ucháÄe«. Objevuje se do- konce nÄkdy v samých Pražských sadech. Páchne kysele asi ja

- Image ID: RJDD2H
. Cesk houby. Fungi -- Czech Republic. Å¡lÃ-Ã-té, až skoÅicové, vespod bÃ-le vláseiiité, s krátkou, tlustou stopkou. VÅec. dlouze válcov., na konci rovnÄ uÅ¥atá. Paraf. velmi sporé, jednoduché, na konci ztluÅ¡tÄlé a žlutohnÄdÄ zbarvené. Výtr. ellipt., hladké, bez tÄl., 25â30 //. V dubnu a kvÄtnu na holé zemi na teplých, vyhÅÃ-vaných sluncem lesnÃ-ch holinách po celých Cechách rozÅ¡Ã-Åená, jedlá, chutná houba. PÅicházÃ- také v množstvÃ- každý rok na Pražský trh pod jménem »ucháÄe«. Objevuje se do- konce nÄkdy v samých Pražských sadech. Páchne kysele asi ja
Library Book Collection / Alamy Stock Photo
Image ID: RJDD2H
. Cesk houby. Fungi -- Czech Republic. Å¡lÃ-Ã-té, až skoÅicové, vespod bÃ-le vláseiiité, s krátkou, tlustou stopkou. VÅec. dlouze válcov., na konci rovnÄ uÅ¥atá. Paraf. velmi sporé, jednoduché, na konci ztluÅ¡tÄlé a žlutohnÄdÄ zbarvené. Výtr. ellipt., hladké, bez tÄl., 25â30 //. V dubnu a kvÄtnu na holé zemi na teplých, vyhÅÃ-vaných sluncem lesnÃ-ch holinách po celých Cechách rozÅ¡Ã-Åená, jedlá, chutná houba. PÅicházÃ- také v množstvÃ- každý rok na Pražský trh pod jménem »ucháÄe«. Objevuje se do- konce nÄkdy v samých Pražských sadech. Páchne kysele asi jako chÅapáÄe. D. venosa Pers. Syn. 638 (sub Pez.). (Elvella octava Scháff., E. cochleata Wlf.). D. Å¡ilnatá. Apoth. 2â4 cm v pr., elast. mas., nejprv kalichovité a miskovité, pak rozlož., s okr. prohýbaným, zevnÄ bÄ- lavé a jemnÄ mrtnaté, hymen, rovné, nejprv okrovÄ Å¾luté, pak sytÄ hnÄdé. Stopka krátká, iâ2 cm ti., velmi jiamkovitÄ Åasnatá. VÅec.. Obr. 157. Discina ancilis Pers., znaÄnÄ zmenÅ¡., zvÄtÅ¡. výtrusy. 400 /' dl., válcov., zaoblená. Výtr. ellipt. zaoblené, bez tÄl., 24 /i. Paraf. sporé, dole dÄlené, nahoÅe ztluÅ¡tÄlé, žluté, uprostÅed 6 ^i. V borových lesÃ-ch z jara velmi vzácnÄ. U Domažlic sbÃ-ral p. uÄ. V. Melzer (1913). Ve Slezsku Äasto. D. urnula sp. n. D. hrnkovitá. Apoth. 5â12 cm v pr., trvale kiilov. pohárkovité, jen v stáÅi vÃ-ce rozevÅené, ale nikdy ploÅ¡e miskovité, s okr. dlouho dovnitÅ zavinutým, celým a rovným, Äasto různÄ zpro- hýbané, tlustÄ mas., na basi rychle v tlustou (2â3 cm), krátkou, hluboce jamkovitou stopku stáž., BevnÄ hlede bélavé, lysé, uvnitÅ â mourovÄ syté hnédé. VÅec. pÅehojná, zaoblená, jodem hnÄdnoucÃ-, ve- liká (250 X 1

Similar stock images