.  Català: La tonsura del rei Wamba  .  Català: La tonsura del rei Wamba . (1894 c.) 2 La tonsura del rei Wamba - Joan Brull i Vinyoles (1863-1912)
RMP01GTW. Català: La tonsura del rei Wamba . Català: La tonsura del rei Wamba . (1894 c.) 2 La tonsura del rei Wamba - Joan Brull i Vinyoles (1863-1912)