Bytom, 1948-04. Holenderski re¿yser, dokumentalista Yoris Yvens krêci w Polsce film o pracy robotników. Pomagaj¹ mu pracownicy przedsiêbiorstwa Film Polski i Polskiej Kroniki Filmowej (PKF). Plan zdjêciowy w hucie Bobrek. Nz. Yoris Yvens (2P), operatorzy PKF: W³adys³aw Forbert (3P) i Mieczys³aw Wiesio³ek (1P), filmuj¹ pracownicê zak³adu. wb PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Bytom, April 1948. Dutch director of documentary movies Yoris Yvens films Polish workers. He is assisted by Polish Film and Polish Newsreel employees (PKF). Pictured: on location filming at Bobrek steelwork,

Bytom, 1948-04. Holenderski re¿yser, dokumentalista Yoris Yvens krêci w Polsce film o pracy robotników. Pomagaj¹ mu pracownicy przedsiêbiorstwa Film Polski i Polskiej Kroniki Filmowej (PKF). Plan zdjêciowy w hucie Bobrek. Nz. Yoris Yvens (2P), operatorzy PKF: W³adys³aw Forbert (3P) i Mieczys³aw Wiesio³ek (1P), filmuj¹ pracownicê zak³adu. wb  PAP  Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.      Bytom, April 1948. Dutch director of documentary movies Yoris Yvens films Polish workers. He is assisted by Polish Film and Polish Newsreel employees (PKF). Pictured: on location filming at Bobrek steelwork, Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H9G1PX

File size:

28.1 MB (1.2 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

2554 x 3840 px | 21.6 x 32.5 cm | 8.5 x 12.8 inches | 300dpi

Date taken:

7 March 2012

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Bytom, 1948-04. Holenderski re¿yser, dokumentalista Yoris Yvens krêci w Polsce film o pracy robotników. Pomagaj¹ mu pracownicy przedsiêbiorstwa Film Polski i Polskiej Kroniki Filmowej (PKF). Plan zdjêciowy w hucie Bobrek. Nz. Yoris Yvens (2P), operatorzy PKF: W³adys³aw Forbert (3P) i Mieczys³aw Wiesio³ek (1P), filmuj¹ pracownicê zak³adu. wb PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Bytom, April 1948. Dutch director of documentary movies Yoris Yvens films Polish workers. He is assisted by Polish Film and Polish Newsreel employees (PKF). Pictured: on location filming at Bobrek steelwork, Yoris Yvens (2nd right), PKF cameraman Wladyslaw Forbert (3rd right) and Mieczyslaw Wiesiolek (1st right) film a plant worker. wb PAP

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts