Bremerhaven, Germany , coal power plant Nordenham - Blexen

- Image ID: DTBC14
Bremerhaven, Germany , coal power plant Nordenham - Blexen
Agencja Fotograficzna Caro / Alamy Stock Photo
Image ID: DTBC14
04.12.2013, Bremerhaven, Lower Saxony, Germany - Kohlekraftwerk Nordenham-Blexen. 0HD131204D003CAROEX.JPG GT
Location: Bremerhaven, Lower Saxony, Germany