. Botanisk tidsskrift. Botany; Plants; Plants. 119 urimeligt; den Luftmængde, de indeholde, er for Intet at regne mod den, der findes i Luftvævet. Lemna-Arteme slutte sig, saaviclt man kan skjønne efter Hegelmai er s Beskrivelse (14,17 f.), til disse Former. Frø- skallen er dannet af et ret tykt, løst Luftvæv med forkorkede Cellevægge. 2. Sium angustifolium-Typen. Sium angustifolium (Fig. o). Delfrugternes Skal er tyk og næsten af samme Tykkelse overalt, undtagen paa den Side, hvor de to Delfrugter støde op til hinanden. Yderst findes nogle Lag sammenfaldne Pa- renkymceller , der ere fyldte me

- Image ID: RHA14F
. Botanisk tidsskrift. Botany; Plants; Plants. 119 urimeligt; den Luftmængde, de indeholde, er for Intet at regne mod den, der findes i Luftvævet. Lemna-Arteme slutte sig, saaviclt man kan skjønne efter Hegelmai er s Beskrivelse (14,17 f.), til disse Former. Frø- skallen er dannet af et ret tykt, løst Luftvæv med forkorkede Cellevægge. 2. Sium angustifolium-Typen. Sium angustifolium (Fig. o). Delfrugternes Skal er tyk og næsten af samme Tykkelse overalt, undtagen paa den Side, hvor de to Delfrugter støde op til hinanden. Yderst findes nogle Lag sammenfaldne Pa- renkymceller , der ere fyldte me Stock Photo
Enlarge
https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/?v=1 https://www.alamy.com/botanisk-tidsskrift-botany-plants-plants-119-urimeligt-den-luftmngde-de-indeholde-er-for-intet-at-regne-mod-den-der-findes-i-luftvvet-lemna-arteme-slutte-sig-saaviclt-man-kan-skjnne-efter-hegelmai-er-s-beskrivelse-1417-f-til-disse-former-fr-skallen-er-dannet-af-et-ret-tykt-lst-luftvv-med-forkorkede-cellevgge-2-sium-angustifolium-typen-sium-angustifolium-fig-o-delfrugternes-skal-er-tyk-og-nsten-af-samme-tykkelse-overalt-undtagen-paa-den-side-hvor-de-to-delfrugter-stde-op-til-hinanden-yderst-findes-nogle-lag-sammenfaldne-pa-renkymceller-der-ere-fyldte-me-image234404367.html
. Botanisk tidsskrift. Botany; Plants; Plants. 119 urimeligt; den Luftmængde, de indeholde, er for Intet at regne mod den, der findes i Luftvævet. Lemna-Arteme slutte sig, saaviclt man kan skjønne efter Hegelmai er s Beskrivelse (14,17 f.), til disse Former. Frø- skallen er dannet af et ret tykt, løst Luftvæv med forkorkede Cellevægge. 2. Sium angustifolium-Typen. Sium angustifolium (Fig. o). Delfrugternes Skal er tyk og næsten af samme Tykkelse overalt, undtagen paa den Side, hvor de to Delfrugter støde op til hinanden. Yderst findes nogle Lag sammenfaldne Pa- renkymceller , der ere fyldte me
Library Book Collection / Alamy Stock Photo
Image ID: RHA14F
This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.
. Botanisk tidsskrift. Botany; Plants; Plants. 119 urimeligt; den Luftmængde, de indeholde, er for Intet at regne mod den, der findes i Luftvævet. Lemna-Arteme slutte sig, saaviclt man kan skjønne efter Hegelmai er s Beskrivelse (14,17 f.), til disse Former. Frø- skallen er dannet af et ret tykt, løst Luftvæv med forkorkede Cellevægge. 2. Sium angustifolium-Typen. Sium angustifolium (Fig. o). Delfrugternes Skal er tyk og næsten af samme Tykkelse overalt, undtagen paa den Side, hvor de to Delfrugter støde op til hinanden. Yderst findes nogle Lag sammenfaldne Pa- renkymceller , der ere fyldte med Rester af Proto- plasma, Klorofyl osv. Derefter følger Luftvævet, der dan- ner en sammen- hængende Ring hele Skallen rundt; det bestaar af Parenkymceller med ikke sær- lig tykke Vægge og uden Intercellularer ; i den indre Del af Luftvævet ere Gellerne kubiske og ordnede i radiale Rækker. Indenfor Luftvævet findes en sammenhængende Ring af Oliekanaler og indenfor dem igjen 2 (3 ?) Lag sammenfaldne Geller. Scutellaria galericulata. Frøgjemmet er dannet af Luft- væv, der i sin Bygning stemmer med det'hos foregaaende. Cicuta virosa (afbildet hos Berg Tab. 42, fig. 100; hos Harz 12, 1044 fig. 103). Luftvævet er ordnet i 5 Partier (se Fig. 6), adskilte ved Bælter af sammenfaldet Paremkym, i hvis Midte Oliekanalerne (hvoraf der kun er 6) ligge. Luft-. Fig. 5. Sium angustifolium. A. Tværsnit af Frøgjemmet (Obj.00, Ok. II); Par. = sammenfaldet Parenkym, O ~ Olie- kanaler. B. Tværsnit af Luftvævet (Obi. V, Ok. 0) ; det nederste Parti vender indad.. Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.. Botaniske forening i København. København : H. Hagerups Forlag