Bonniers konversations lexikon . n [rån], A 1 b r e c b t, f.1803, d. 1879, greve, preussisknulitär, krigsminister 1859—73och tillika sjöminister 1861—71, generalfiiltmarskalk 1873. R.utarbetade ett förslag till denpreussiska arméns omorganisa-tion, vilket han genomdrev i lant-dagen och senare med ypperligtresultat utförde. Härigenom bi-drog R. till den tyska armensframgångar i Kriget 1866 ochFransk-tyska kriget 1870—71,under vilka R. hörde till de le-dande inom tyska högkvarteret. Roos [ros]. 1. Wilhelm R.,f. 1824, d. 1895, ämbetsman,generalpostdirektör 1867—89. R.,grundaren av Sveriges moder

- Image ID: 2AJJY22

Bonniers konversations lexikon . n [rån], A 1 b r e c b t, f.1803, d. 1879, greve, preussisknulitär, krigsminister 1859—73och tillika sjöminister 1861—71, generalfiiltmarskalk 1873. R.utarbetade ett förslag till denpreussiska arméns omorganisa-tion, vilket han genomdrev i lant-dagen och senare med ypperligtresultat utförde. Härigenom bi-drog R. till den tyska armensframgångar i Kriget 1866 ochFransk-tyska kriget 1870—71,under vilka R. hörde till de le-dande inom tyska högkvarteret. Roos [ros]. 1. Wilhelm R.,f. 1824, d. 1895, ämbetsman,generalpostdirektör 1867—89. R.,grundaren av Sveriges moder

The Reading Room / Alamy Stock Photo

Image ID: 2AJJY22

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

Search stock photos by tags