Bonniers konversations lexikon . ma färgersom sedermera, näml. blå sköldmed gyllene kronor. Trekronors-vapnet har sedermera ofta miss-uppfattats som ett minne av Kal-marunionen (betecknande Sverige,Norge och Danmark). Karl Knuts-son förenade 1448 trekronorsvap-net med Folkungavapnetoch (i hjärtskölden) sitt eget ätte-märke, det bondeska (fig. 2). Här-igenom kom Folkungavapnet attframdeles ingå i R., och genomdenna vapenförening uppstod det.s. k. stora R. (trekronorsvapnet benämnes lilla R.). Ehuru detlilla R. kom att utgöra en del avdet stora, har det dock alltid an-vänts självständigt. Folkun

- Image ID: 2AJKH74

Bonniers konversations lexikon . ma färgersom sedermera, näml. blå sköldmed gyllene kronor. Trekronors-vapnet har sedermera ofta miss-uppfattats som ett minne av Kal-marunionen (betecknande Sverige,Norge och Danmark). Karl Knuts-son förenade 1448 trekronorsvap-net med Folkungavapnetoch (i hjärtskölden) sitt eget ätte-märke, det bondeska (fig. 2). Här-igenom kom Folkungavapnet attframdeles ingå i R., och genomdenna vapenförening uppstod det.s. k. stora R. (trekronorsvapnet benämnes lilla R.). Ehuru detlilla R. kom att utgöra en del avdet stora, har det dock alltid an-vänts självständigt. Folkun

The Reading Room / Alamy Stock Photo

Image ID: 2AJKH74

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

Search stock photos by tags